Iran: jak firmy w Europie unikają sankcji

W poniedziałek odbędzie się briefing na temat “Iran: jak przedsiębiorstwa w Europie unikają sankcji” współorganizowany przez wiceprzewodniczącego podkomisji praw człowieka Andrzeja Grzyba (PSL). Uczestnicy przedstawią w jaki sposób firmy wykorzystują europejski system i zaproponują szereg zaleceń na temat sposobu w jaki UE i społeczność międzynarodowa mogą uszczelnić luki w przepisach, które na to pozwalają. Współorganizatorami wydarzenia są organizacje European Foundation for Democracy oraz No Peace Without Justice.

Poniedziałek 31 marca, godz. 15.00-16.30, ASP 5F385, PE, Bruksela

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?