Europejski Fundusz na rzecz Demokracji: Komisja Spraw Zagranicznych PE oceni flagową inicjatywę Polski- sprawozdanie posła Andrzeja Grzyba

We wtorek Komisja Spraw Zagranicznych PE (AFET) podda pod głosowanie sprawozdanie posła do PE Andrzeja Grzyba (PSL) oceniające blisko 2 letnią działalność Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy, EED). EED to flagowa inicjatywa polskiej prezydencji z 2011 r., wykorzystująca doświadczenia prodemokratycznej transformacji krajów UE z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym polskiej Solidarności. Fundusz uzupełnia klasyczne instrumenty finansowe UE na rzecz przemian prodemokratycznych, co do szybkości reagowania czy zakresu podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie. EED kładzie nacisk na zaangażowanie podmiotów działających “na miejscu”, co wraz z uproszczonymi procedurami zwiększa dopasowanie i efektywność oferowanej pomocy. Od rozpoczęcia działalności w maju 2013 r. Fundusz wsparł już 158 inicjatyw we wszystkich krajach Sąsiedzkich UE od Białorusi, przez Ukrainę po Syrię czy Egipt. Przy okazji Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Rydze zaprezentowano m.in. przygotowany przez EED raport “Przywrócenie pluralizmu i równowagi w rosyjskojęzycznej przestrzeni medialnej”. Dotychczas EED przekazał ponad 4,5 mln Euro wsparcia w Partnerstwie Południowym i  ponad 4,4 mln Euro w Partnerstwie Wschodnim. Do końca 2015 roku strony założycielskie EED tj. UE, Kraje Członkowskie i kraje z poza UE, przekazały blisko 25 mln Euro na działania funduszu. Jak podkreśla sprawozdawca PE, poseł Andrzej Grzyb: Kluczowe dla utrzymania skuteczności działania EED, jest zagwarantowanie stabilnego i przewidywalnego w długim okresie finansowania funduszu – dotychczasowe negocjacje w ramach prac nad sprawozdaniem pozwalają na optymizm co do stanowiska PE w tym zakresie.

Więcej o działaniach EED www.democracyendowment.eu

www.democracyendowment.eu

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?