XXII Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment

W dniach 28-30 listopada w Warszawie odbędzie się 22 edycja Międzynarodowego Kongres ENVICON Environment, z honorowym patronatem dr Andrzeja Grzyba posła do PE (EPL, PSL), który weźmie udział w panelu dotyczącym gospodarki odpadami i przedstawi zagadnienia dotyczące polityki europejskiej w tym zakresie.

Kongres corocznie gromadzi ekspertów z branży środowiskowej, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych działających w tym obszarze czy organizacje branżowe. Silnie reprezentowani są także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz naukowcy. W trakcie kongresu odbywają się sesji obejmujące najważniejsze tematy ochrony środowiska: gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno- ściekową, OZE, circular economy, zrównoważony transport – elektromobilność, innowacje dla gminy oraz ochrona powietrza.

28-30 listopada, Warszawa, Hotel Arche, Krakowska 237

http://envicon.abrys.pl/

foto: http://envicon.abrys.pl/

©2022 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?