Europejski dokument podróży w nagłych wypadkach

Nowe zasady przyjęte dziś przez Parlament Europejski ułatwią i ochronią tych, którzy tracą
paszporty, którzy mają je skradzione lub uszkodzone podczas podróży poza UE, aby uzyskać
tymczasowe dokumenty z dowolnego konsulatu państw członkowskich UE w krótszym czasie.
Dokumenty te będą znacznie bezpieczniejsze i będą oferować ochronę przed oszustwami i podróbkami.

Dzięki szybkiej współpracy służb dyplomatycznych państw członkowskich, nowa dyrektywa zagwarantuje, że żaden obywatel UE nie zostanie odmówiony, gdy potrzebuje tymczasowego dokumentu podróży, aby dotrzeć do miejsca docelowego . Taka współpraca ma kluczowe znaczenie w przypadkach, gdy podróżny nie ma możliwości poszukiwania pomocy we własnej ambasadzie krajowej.

Nowy tymczasowy dokument podróżny będzie ważny przez maksymalnie 15 dni i może zostać wykorzystany dla osób, które straciły paszporty, aby móc wrócić do domu. Procedura weryfikacji tożsamości osób ubiegających się o wizę i wydania dla nich awaryjnego dokumentu podróży powinna trwać maksymalnie 4 dni.

 

 

 

 

 

 

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?