Mleko i owoce w szkole: posłowie za uczeniem dzieci zdrowych nawyków żywieniowych

Zdrowe nawyki żywieniowe kształtują się w dzieciństwie, dlatego UE i państwa członkowskie powinny robić i wydawać więcej, żeby zachęcić dzieci do jedzenia zdrowych lokalnych produktów. Aby zapewnić wprowadzenie lekcji zdrowego odżywiania się oraz mleka, owoców i warzyw, do szkoły, w środę, Parlament wprowadził własne poprawki do przepisów a następnie zatwierdził mandat negocjacyjny, który pozwoli posłom na ustalenie ich ostatecznej wersji, podczas negocjacji z państwami członkowskimi UE.

 

Więcej lekcji, większy wybór, sprawiedliwy rozdział funduszy

Parlament poparł plany połączenia, rozdzielonych dzisiaj, programów dystrybucji mleka oraz owoców i warzyw w szkołach.

Posłowie wprowadzili również zmiany w projekcie przepisów, w celu:

  • Dodania produktów mlecznych o udowodnionym dobroczynnym działaniu na zdrowie dzieci, takich jak: sery lub jogurty, do listy produktów dofinansowywanych przez UE (pod warunkiem, że nie zwierają dodatków smakowych, owoców, orzechów ani kakao), z naciskiem na produkty lokalne i regionalne.

  • Zobowiązania państw członkowskich do przeznaczenia od 10 do 20% funduszy UE na zajęcia edukacyjne, promujące zdrowe nawyki żywieniowe oraz walkę z marnowaniem jedzenia, włącznie z wizytami w gospodarstwach oraz okazjonalną dystrybucją lokalnych produktów, jak przetworzone warzywa i owoce, (jeśli nie zawierają one dodanego cukru, tłuszczu soli, słodzików i sztucznych dodatków smakowych), miód, oliwki oraz suszone owoce.

  • Przeznaczenia dodatkowych 20 milionów euro rocznie na dofinansowanie rozdziału mleka i produktów mlecznych, co zwiększyłoby fundusze przeznaczane, w przeciągu roku, na mleko i produkty mleczne do 100 milionów euro, przy budżecie na warzywa i owoce wynoszącym 150 milionów euro.

  • Sprawiedliwszego rozdziału funduszy pomiędzy państwami UE, poprzez ustalenie dwóch podstawowych kryteriów (udziału dzieci w wieku 6-10 lat w populacji oraz stopnia rozwoju danego regionu w obrębie państwa członkowskiego). Poprzedni poziom funduszy będzie brany pod uwagę przez sześć lat działania programu i zostanie zbilansowany zgodnie z nową roczną wielkością pomocy UE przeznaczanej na każde dziecko.

Kolejne kroki

Parlament przyjął poprawki do projektu rozporządzenia oraz poparł rozpoczęcie negocjacji z ministrami państw członkowskich UE, 458 głosami za, przy 97 głosach przeciw i 28 wstrzymujących się od głosu. Negocjatorzy mogą zacząć rozmowy o ostatecznym kształcie przepisów, po tym jak Rada przyjmie swoją pozycję w tej sprawie.

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?