Erasmus+: Długoterminowe zabezpieczenie finansowania

Znacznie wyższe fundusze w kolejnym budżecie programu Erasmus+ pozwolą na pełne wykorzystanie jego potencjału, fundusze regionalne i społeczne mogą zostać przeznaczone na większe granty.

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przyjął rezolucję w której deklaruje, konieczność znaczącego rozwoju programu Erasmus+ po 2020 rok, w celu trafienia do większych i bardziej zróżnicowanych grup beneficjentów. Z tego względu jego budżet powinien być większy a fundusze wykorzystywane bardziej strategicznie.

Podczas debaty posłowie wskazywali na ryzyko odrzucenia wielu wysokiej jakości projektów programu Erasmus+ z powodu braku funduszy. Sprzeciwili się zamiarom użycia pieniędzy z tego programu na jakiekolwiek inne inicjatywy, łącznie z Europejskim Korpusem Solidarności.

W rezolucji zarekomendowano również:

  • Zwiększenie wysiłków państw członkowskich w zapewnieniu znajomości europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów zdobywanych podczas udziału w Erasmusie

 

  • Większą koncentrację programu Erasmus+ na kształceniu przez cale życie włączając w to edukacje formalną i nieformalną

 

  • Kształcenie i szkolenie zawodowe pod egidą Erasmusa powinno być zmodernizowane, dostępne i dostosowane do epoki cyfrowej, z naciskiem na mobilność zawodową absolwentów i stażystów

 

Parlament poparłby również porozumienie po Brexicie, dotyczące nie przerywania mobilności dla studentów i nauczycieli z Wielkiej Brytanii.

 

Nagranie debaty (13.09.2017)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html?tabActif=tabSedLast#sidesForm

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?