Sprawozdanie Andrzeja Grzyba do dyrektywy MCP na sesji plenarnej

Sprawozdanie Andrzeja Grzyba do dyrektywy MCP na sesji plenarnej: Ograniczenie emisje z generatorów i systemów grzewczych odpowiadające możliwościom gospodarek krajów UE.

We wtorek odbędzie się debata, a w środę głosowanie nad sprawozdaniem dotyczącym dyrektywy w sprawie ograniczenia niektórych emisji ze średnich obiektów spalania energetycznego (MCP). Dyrektywa ustala limity emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu, dla tych obiektów na ambitnym poziomie gwarantującym stopniową poprawę, jakości powietrza, ale z zachowaniem ochrony istniejących obiektów i inwestycji. Ochroną pozwalającą na utrzymanie kosztów ich eksploatacji, a tym samym nie podnoszenie kosztów ciepła dla odbiorców końcowych zostały objęte niewielkie obiekty, oraz obiekty ciepłownicze, których operatorami są przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa czy spółki komunalne, czyli około ¾ z 4,5 tysiąca obiektów znajdujących się w Polsce. Autorem raportu jest Poseł Andrzej Grzyb (PSL, EPL), członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego PE (ENVI).

Dopuszczalne wartości emisji zostały już nieformalnie uzgodnione przez posłów i ministrów. Jednak państwa członkowskie UE będą musiały zdecydować, czy wprowadzą bardziej rygorystyczne ograniczenia na obszarach, w których poziom emisji narusza unijne normy jakości powietrza. W UE funkcjonuje około 143 tysięcy “średnich obiektów energetycznego spalania” (o nominalnej mocy cieplnej od 1 do 50 MW). Są one szeroko stosowane do wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia domów mieszkalnych czy dostarczania ciepła lub pary w procesach przemysłowych. Instalacje te są ważnym źródłem emisji SO2, NOx i pyłów, które szkodzą jakości powietrza w miastach. Małe obiekty energetycznego spalania są w większości objęte przepisami dotyczącymi ekoprojektu, a duże obiekty spalinowe dyrektywą o emisjach przemysłowych. Nie było natomiast jak dotąd unijnych przepisów mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, których źródłem są średnie obiekty energetycznego spalania. I to mimo, że emisje te przyczyniają się do niskiej jakości powietrza w dużych miastach oraz na obszarach, gdzie do ogrzewania mieszkań powszechnie stosowany jest węgiel (np. w Polsce, Bułgarii, Czechach i na Słowacji).

Debata: wtorek, 6 października godz. 19:00
Głosowanie: środa, 7 października

Oglądaj na żywo: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary

smoke-stacks-sunset-640x480

©2020 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?