Przyszłości polityki leśnej UE – debata

4 grudnia o g. 18:30 w sali ASP 5G1 odbędzie się debata na temat przyszłości polityki leśnej UE, której współgospodarzem będzie poseł Andrzej Grzyb (EPL, PSL).

Lasy są jednym z kluczowych elementów biogospodarki, odgrywają znaczącą rolę jako rezerwuar surowców odnawialnych dla wielu gałęzi przemysłu oraz podstawa gospodarczego wzrostu wielu obszarów wiejskich. Pochłaniają również gazy cieplarniane oraz inne zanieczyszczenia powietrza. Debata służy wypracowaniu spójnego stanowiska przed przewidzianą na 2018 r. rewizją Strategii Leśnej UE.

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?