Bronimy miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

Z inicjatywy europosłów Klubu PO-PSL doszło wczoraj do spotkania dwóch polskich wiceministrów z komisarzem Almunią. Chodziło o uzyskanie zapewnienia Komisji Europejskiej, że nie dojdzie do zmniejszenia dopuszczalnej puli pieniędzy na pomoc publiczną w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Wyszliśmy ze spotkania spokojniejsi. Uwrażliwiliśmy komisarza na potencjalne konsekwencje wprowadzenia obowiązku notyfikacji pomocy publicznej dla przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne. Taki zapis mógłby w istotny sposób zmniejszyć ilość zatrudnionych w tej grupie społecznej w Polsce – powiedziała po spotkaniu Danuta Hübner.

Zorganizowaliśmy to spotkanie, żeby zbliżyć stanowiska. Chodzi nam przede wszystkim niepelnosprawnio zmniejszenie ciężaru administracyjnego. Dodatkowo dostaliśmy zapewnienie, że nie ma zagrożenia dla wsparcia zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych – powiedział Andrzej Grzyb (PSL).

Zostaliśmy przez komisarza zapewnieni, że w proponowanych zapisach nie ma mowy o ograniczeniu funduszy dla zatrudniania osób niepełnosprawnych. Szczegółowe zapisy są teraz negocjowane, ale jesteśmy na dobrej drodze. Wiele wątpliwości zostało rozwianych – dodał Tadeusz Zwiefka (PO).

W spotkaniu z komisarzem ds. konkurencji Joaquinem Almunią zorganizowanym przez eurodeputowanych PO Danutę Hübner, Tadeusza Zwiefkę, oraz Andrzeja Grzyba (PSL) wzięli udział wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski oraz wiceminister polityki społecznej Radosław Mleczko.

Chodziło o wyjaśnienie kwestii obowiązku notyfikacji pomocy gdzie wydatki publiczne przekraczają 0,01% PKB w danym roku oraz gdzie budżet programu przekracza 100 mln euro.

Na dofinansowanie wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez MŚP przeznacza się w Polsce około 3 mld zł rocznie. W Polsce subsydiowane są wynagrodzenia 240 tys. pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u ok. 18,6 tys. pracodawców.

Obecnie Komisja Europejska prowadzi konsultacje w tej sprawie z państwami członkowskimi. Jest to ostatni moment by przekonać KE do skreślenia propozycji wprowadzania progów na tę formę pomocy publicznej.

Posłowie Klubu PO-PSL już od kwietnia wysyłali pytania do Komisji Europejskiej w tej sprawie – w formie interpelacji poselskiej. W sumie było tych interpelacji siedem.

Klub PO-PSL w Parlamencie Europejskim, Grupa EPL*

Źródło: Biuro Prasowe EPL

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?