Poseł Andrzej Grzyb z przedstawicielami Komunikacji Publicznej Wielkopolskich Miast o szansach i wyzwaniach związanych z dyrektywą UE o wspieraniu czystego ekologicznie transportu

Konferencja dotycząca zmian w dyrektywie 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznego transportu drogowego, którą obecnie Poseł Grzyb negocjuje w imieniu PE z Państwami Członkowskimi w Radzie, odbędzie się  22 lutego 2019 roku w godz. 10­­00 – 1500 w Hotelu Komoda Club Residence Niecała 6a w Kaliszu.

Unia Europejska jest mocno zaangażowana w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz konkurencyjnego, bezpiecznego i niskoemisyjnego systemu energetycznego. Stworzenie zrównoważonego transportu jest jednym z kluczowych celów wspólnej polityki transportowej

Dyrektywa 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, zwana „dyrektywą w sprawie ekologicznie czystych pojazdów” uzupełnia horyzontalne przepisy UE dotyczące udzielania zamówień publicznych. Dzięki wprowadzeniu obowiązku uwzględniania – przy udzielaniu zamówień publicznych na pojazdy transportu drogowego – czynnika energetycznego i oddziaływania na środowisko podczas cyklu użytkowania pojazdu ma ona stymulować rynek ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów, przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 i emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększyć efektywność energetyczną.

Celem niniejszej inicjatywy jest wzmocnienie rozwoju rynku zamówień publicznych na ekologicznie czyste pojazdy, tj. pojazdy niskoemisyjne i bezemisyjne, a tym samym przyczynienie się do zmniejszenia ogólnych emisji pochodzących z działalności transportowej, a także do konkurencyjności i wzrostu w sektorze transportu.

Dla przybliżenia zagadnień regulowanych dyrektywą, w dniu 22 lutego w Kaliszu odbędzie się Konferencja dotycząca projektu zmiany Dyrektywy 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. Dyrektywa dla środowiska komunikacji miejskiej jest kluczowym aktem prawnym, który zdeterminuje działalność tego środowiska na wiele lat.

W spotkaniu uczestniczyć będzie Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb – poseł sprawozdawca tego projektu oraz przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury odpowiedzialnego za implementację dyrektywy w naszym kraju. Przedmiotem Konferencji będzie:

  • przybliżenie szczegółów procesu legislacyjnego dyrektywy 2009/33/WE (na jakim jest aktualnie etapie),
  • zapoznanie ze stanowiskami przedstawicieli innych krajów (jakie priorytety zgłaszano w obszarze transportu publicznego),
  • pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości interpretacyjnych (szczególnie wokół zagadnienia autobusów hybrydowych oraz repoweringu),
  • wysłuchanie stanowiska przedstawicieli przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w zakresie procedowanych zapisów,
  • możliwe scenariusze implementacji dyrektywy w Polsce.

Zobacz również:

UE chce by sektor publiczny był liderem w walce ze smogiem w transporcie

O Europie po Wielkopolsku – efektywne rozwiązania dla czystego transportu u UE – prace nad Clean Vehicles Directive

35% – cel redukcji emisji CO2 dla samochodów, dobry dla klimatu i miejsc pracy

Sprawozdanie Andrzeja Grzyba do Dyrektywy o wspieraniu czystych ekologicznie pojazdów

Efektywne rozwiązania dla czystego transportu publicznego w UE

 

 

 

 

©2022 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?