Efektywne rozwiązania dla czystego transportu publicznego w UE – debata w PE

W poniedziałek, 24 września w Parlamencie Europejskim odbyła się debata Okrągły Stół: ,,Efektywne rozwiązania dla czystego transportu publicznego w UE”. Inicjatorem spotkania był eurodeputowany Andrzej Grzyb, negocjator PE do przeglądu dyrektywy o wspieraniu czystych ekologicznie pojazdów;Clean Vehicles Directive (CVD). Dyrektywa, która będzie miała wpływ na kształt zamówień publicznych a także na rozbudowę floty pojazdów transportu dziś jest jeszcze poddawana pod dyskusje po to, by przybrała realny do osiągnięcia kształt.

Najistotniejszym założeniem dyrektywy jest zmierzanie do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w transporcie drogowym. Powodem tego jest walka ze smogiem oraz stymulowanie rozwoju nowych technologii w UE, w tym elektromobilności. Elektromobilność w wydaniu europejskim ma być czymś więcej niż tylko technologiami bateryjnymi. Mówi się o wykorzystaniu zarówno wodoru, jak i o popularyzacji biogazu.

Wielu interesariuszy

Debata o korzyściach i wyzwaniach negocjowanych w UE odbyła się z udziałem m.in: kontrsprawozdawców grup politycznych do CVD, przedstawicieli Komisji Europejskiej, UITP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego), CEEP (Europejskie Centrum Pracodawców i Przedsiębiorstw Usług Publicznych), Wiedeń, EUROCITIES, Scania, CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Wytwórców Części Samochodowych), Hydrogen Europe, ABB, Neste, GD4S, Europejskiego Stowarzyszenie LPG, Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.Trwająca już kilkanaście miesięcy dyskusja doprowadziła do spotkania, w czasie którego strony biorące udział w dialogu mogły poznać nawzajem swoje stanowiska i zadać pytania. Istotne z punktu widzenia prac były też rekomendacje oraz wątpliwości co do zaawansowania pewnych rozwiązań.

Polski kontekst

Z perspektywy Polski, CVD to bardzo istotna regulacja. Krajowy plan rozwoju elektromobilności zakłada pojawienie się w najbliższych latach niskoemisyjnych autobusów na drogach. Dyrektywa będzie nakładała obowiązki na członków UE;jeśli regulacje będą zbyt restrykcyjne może się okazać, że samorządy nie będą w stanie spełnić założeń w odpowiednim stopniu i będzie to powodowało konflikty i w efekcie przepisy mogą pozostać martwe. Zbyt łagodne podejście do kwestii emisji z transportu może z kolei spowodować, że nie nastąpi stymulacja rynku i nie zostanie zbudowany odpowiedni ekosystem elektromobilności.

Stanowiska

Przy okrągłym stole swoimi spostrzeżeniami i obawami związanymi z CVD podzielili się: Dario Dubolino, European Comission Policy Officer, który mówił o konieczności poświęcenia kilku najbliższych miesięcy na wypracowanie schematów działania. Philip Turner z UITP z kolei uwrażliwiał na kwestie związane z elastycznością rozwiązań mających na celu zamawianie niskoemisyjnego transportu przez samorządy. Dr Elissa Schenner, miasto Wiedeń i CEEP podzieliły się doświadczeniami miasta, związanymi z wdrażaniem niskoemisyjnego transportu i efektami jakie dało wprowadzenie relatywnie taniego dostępu do komunikacji publicznej. Dla Tomasa Wilsona reprezentującego Eurocities Mobility najistotniejszym wyzwaniem dla miast w kontekście CVD jest dekarbonizacja. Dyrektor generalny Jorgo Chatzimarkakis Hydrogen Europe przekonywał, że niebawem rolą wodoru będzie nie tylko tylko napędzanie pojazdów, ale także magazynowanie i wytwarzanie energii. Dla przedstawiciela Neste Mikaela Ohlstroma, biopaliwa powinny zająć istotne miejsce w procesie dekarbonizacji. Z kolei Florian Chapalain z ABB wskazał, że ABB ma już doświadczenia w rozwoju elektromobilności w miastach i może pomóc aglomeracjom w rozwiązywaniu zagadnień związanych z transportem bardzo skutecznie. Cecile Nourigat reprezentująca Europejskie Stowarzyszenie LPG zwracałą uwagę na zalety wykorzystania paliwa gazowego oraz na to , że CVD będzie mieć największy wpływ na najmniejsze gminy. Sigrid de Vries z CLEPA mówiła o tym, że CVD ma łączyć interesy wielu podmiotów; dlatego szalenie istotne jest działanie, które nie będzie oderwane od rzeczywistości. Petr Dolejsi z ACEA uważa, że to nie ambitne cele są obecnie najważniejsze, ale zainicjowanie realnych zmian. Krzysztof Bolesta, wiceprezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych powiedział, że Diesle faktycznie redukują emisję CO2, ale nie redukują w zadowalającym stopniu ilości pyłów zawieszonych, a polskim i nie tylko polskim problemem są właśnie pyły zawieszone. Dodał, że Polski rynek autobusów elektrycznych powinien rozwijać się harmonijnie i zgodnie z wytycznymi KE, a dziś Polska jest 4 największym europejskim rynkiem autobusów elektrycznych. Isabelle Diversy z GD4S zaznaczyła, że istotnym elementem w procesie zmian powinien być zarówno biodiesel jak i elastyczne rozwiązania dla gmin.

W podsumowaniu poseł PE Andrzej Grzyb powiedział, że podejmowanie dialogu i próba pogodzenia różnych interesów w procesie prac nad CVD są szalenie istotne. Dlatego wymiana stanowisk i możliwość dyskusji, która miała miejsce przy okrągłym stole powinna przynieść dobre efekty.

źródło: https://biznesalert.pl

 

 

Efektywne rozwiązania dla transportu publicznego (RELACJA)

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?