5 lat Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji – 36 mln Euro i ponad 570 podmiotów wspartych przez polską inicjatywę

W czerwcu mija 5 lat działalności powołanej z inicjatywy polskiej prezydencji, Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy, EED).

W środę 27 czerwca odbędzie się posiedzenie Rady Zarządzającej EED, w której PE będzie reprezentował poseł Andrzej Grzyb, promotor powołania EED i autor sprawozdania PE o EED. Po zakończeniu obrad w PE odbędzie się spotkanie wysokiego szczebla, w ramach uczczenia 5-lecia dzielności EED. W rocznicowym posiedzeniu Rady Zarządzającej oraz uroczystościach w PE udział wezmą również przedstawiciele odbiorców wsparcia EED.

 

Rada Zarządzająca EED spotyka się dwa razy w roku sprawując funkcje nadzorcze i podejmując najważniejsze decyzje, co do działania Fundacji. W skład Rady EED wchodzą przedstawiciele stron założycielskich Fundacji: 28 Krajów Członkowskich UE, Szwajcarii, Norwegia, instytucji UE oraz eksperci i przedstawiciel NGOs działających w obszarze ochrony Praw Człowieka i promocji Demokracji.

EED to flagowa inicjatywy polskiej prezydencji UE z 2011r, bazująca na doświadczeniach prodemokratycznej transformacji m.in. polskiej Solidarności, a zarazem odpowiedź na kryzys określany mianem Arabskiej Wiosny czy wyzwania na wschód od granic UE. Fundacja ma za zadanie reagować szybciej i bardziej elastycznie niż klasyczne instrumenty, wspierając również organizacje i osoby, które dotychczas nie mogły skorzystać z pomocy UE. EED kładzie nacisk na zaangażowanie podmiotów działających „na miejscu”, co wraz z uproszczonymi procedurami zwiększa dopasowanie i efektywność oferowanej pomocy.

Znaczące wydarzenia w działalności EED w ostatnim czasie to m.in. rozszerzenie działalności na Bałkany Zachodnie czy uruchomienie Funduszu Twórczego dla rosyjsko-języcznych niezależnych mediów (Content Fund for Russian language media).

W ciągu 5 lat działalności EED wsparło ponad 570 inicjatyw we wszystkich krajach sąsiedzkich UE, od Białorusi, przez Ukrainę po Syrię czy Egipt, przekazując ponad 36 mln Euro.

Co? Kiedy? Gdzie?

Posiedzenie Rady Zarządzającej EED 27 czerwca, 13h00, siedziba EED Rue de la Loi 34, 1000 Bruxelles.

Obchody 5lecia działalności EED w PE 27 czerwca, 17h30-20h00, PHS 7C050. Więcej na temat wydarzenia w PE https://www.democracyendowment.eu/calendar-of-events/#!/month-0/event-0/2594/

Strona EED, w tym film informujący o misji EED: https://www.democracyendowment.eu/about-eed/

O EED w ostatnich latach, na stronie posła Grzyba: https://andrzejgrzyb.eu/?s=Endowment

 

 

Zobacz również:

Europejski Fundusz na rzecz Demokracji – sprawozdanie Andrzeja Grzyba

Europejski Fundusz na rzecz Demokracji: co dalej?

Dylematy Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji – refleksje sprawozdawcy PE

Podsumowanie działań Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji

Zapowiedź wydarzeń tygodnia 23-27 marca 2015, Bruksela

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?