Ponadpartyjne wsparcie Parlamentu Europejskiego dla EED

“Nowe podejście UE do praw człowieka i demokracji – ocena działalności EED od czasu jej utworzenia” to projekt raportu, który 26 marca omawiany był na obradach Podkomisji Praw Człowieka PE (DROI).

Posłowie z Europejskiej Partii Ludowej (EPP), Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D), Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), Zielonych – Wolnego Sojuszu Europejskiego (Greens/EFA), Europy Wolności i Demokracji Bezpośredniej (EFDD) oraz z Europejskich Konserwatów i Reformatorów (ECR) zatwierdzili pozytywne wnioski raportu. Przewodniczący komitetowi, Christian Dan Preda (PPE-Rumunia) opisał zalety EED w postaci “dużej skuteczności w różnych dziedzinach działalności, wspierania wolnych wyborów, bezstronności mediów, rządów prawa i pomocy w walce z korupcją”.

Sprawozdawca raportu Andrzej Grzyb (PPP-Polska) przedstawił wyniki badań, podkreślając wartość dodaną wsparcia EED, które obejmuje m.in. pomoc w nagłych sytuacjach czy finansowanie podtrzymujące, tzw. bridging, dla podmiotów, oczekujących na wsparcie z innych instrumentów UE. Reakcja EED na Euromajdan, została wyróżniona jako jeden z przykładów,  szybkiego, elastycznego i skutecznego wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego.

Petras Austrevicius (ALDE-Litwa) mówił o EED jako “doskonałym przykładzie odpowiedniej w czasie inicjatywy z udanym wdrożeniem, … która znalazła swoje miejsce w istniejącej już sieci wspierania demokracji.” Elmar Brok (EPP-Niemcy), Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, przyznał, że EED “funkcjonował lepiej niż się tego spodziewano”. Z koliei David Martin (S&D-Wielka Brytania) powiedział, że EED był “pełen potencjału dla tego co może być zbudowane w przyszłości.”

Mark Demesmaeker (ECR-Belgia) stwierdził: “Jako dziennikarz, myślę, że [EED] jest doskonałym i bardzo, bardzo ważnym środkiem do wspierania mediów”, zwłaszcza tam, gdzie jest “trudny dostęp do wolnych mediów”.

Reinhard Bütikofer (Zieloni-Niemcy) wezwał do zwiększenia rezerwy dla EED: “. Powinniśmy przeznaczyć superlatywy na przyszłość”

Kilku posłów do PE wezwało również EED do zaangażowania się w różnych kierunkach pracy:

  • Zwiększenia współpracy z Europejskimi Instrumentami Sąsiedztwa (ENI), EEAS, PE i innymi organizacjiami, np. Komitetem PE Sacharowa, Programem Młodzi Polityczni Liderzy, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego oraz Fundacją Anny Lindh. (Austrevicius, Bütikofer, Grzyb & Panzeri)
  • Ułatwienia oddolnych sieci wśród stypendystów EED (Martin)
  • Korelacji z unijnymi instrumentami ochrony praw człowieka “, aby zmaksymalizować co [UE] osiąga” (Brok)
  • Zwiększenia widoczności EED na ziemi, poprzez obecność szefów delegatur UE w odpowiednich spotkaniach lokalnych (Lambsdorff)
  • Sformalizowania finansowania EED poza bieżącym “[uzależnieniu] od dobrej woli państw członkowskich lub składek jednorazowych.” (Brok i Lambsdorff, między innymi)

Wiceprzewodniczący PE Alexander Lambsdorff (ALDE, Niemcy i Katedra EED Komitetu Wykonawczego) czuł się “poruszony tak silnym ponadpartyjnym konsensusem na temat projektu EED”. Podkreślił również stale rosnące zapotrzebowanie dla takich inicjatyw, w związku z pogarszającą się sytuacją polityczną: “wolna przestrzeń dla organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego kurczy się w wielu krajach sąsiedztwa UE”.

Posłowie mają do 14 kwietnia czas na wniesienie poprawek do sprawozdania, które będą brane pod uwagę w podkomisji DROI w dniu 6 maja. Komisja Spraw Zagranicznych będzie rozważać i głosować nad sprawozdaniem w dniu 26 maja, głosowanie plenarne w lipcu.

Oglądaj (10:20 -11:12) : www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20150326-0900-COMMITTEE-DROI

https://www.democracyendowment.eu/yegweuirgf?utm_source=EED+Members+of+Board+of+Governors&utm_campaign=c6f5c630a5-EED+April+Monthly+Update&utm_medium=email&utm_term=0_c62c89867f-c6f5c630a5-100123697

Czytaj również:

Europejski Fundusz na rzecz Demokracji – sprawozdanie Andrzeja Grzyba

Sprawozdanie Andrzeja Grzyba – posłowie do PE podtrzymują poparcie dla EED

 

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?