EURONEST

Wyjątkowe posiedzenie EURONEST

W minionym tygodniu (21-22 marca) odbyła się 5 już plenarna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest zrzeszającego posłów do Parlamentu Europejskiego oraz posłów z parlamentów narodowych państw członkowskich Partnerstwa Wschodniego. Sesja miała być okazją do przeglądu sytuacji w krajach Partnerstwa Wschodniego, ale także do dyskusji nad samym projektem, który po wynegocjowaniu umów partnerskich, ze względów politycznych przeżywa stagnację. 

Niestety, przewidziane na trzy dni obrady przebiegały w cieniu ataków terrorystycznych w Brukseli, z tego też względu zostały skrócone. Nowego wymiaru nabrała dyskusja na temat zagrożeń zewnętrznych, nie odbyły się debaty dotyczące przyszłości Partnerstwa Wschodniego i nowych zagrożeń związanych z konfliktami hybrydowymi i dezinformacją.

Zgromadzenie przyjęło rezolucję wzywającą Rosję do uwolnienia Nadii Savchenko, ukraińskiej pilotki skazanej niedawno w Rosji w pokazowym procesie. Podczas obrad przyjęte zostały również cztery sprawozdania tematyczne – dotyczące zewnętrznych zagrożeń dla państw Partnerstwa Wschodniego i ich polityki zagranicznej, dotyczące wpływu ram finansowych UE na państwa Partnerstwa Wschodniego, dotyczące wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych, wreszcie dotyczące wydobyciu gazu ze źródeł niekonwencjonalnych i potencjalnego wpływu na rynki energetyczne UE i państw partnerskich. – Gaz łupkowy, dla krajów które posiadają złoża, może służyć dywersyfikacji dostaw źródeł energii, a także obniżeniu emisji CO2. Byłaby to dywersyfikacja oparta o rodzime źródła.
Obecne ceny gazu nie sprzyjają inwestycjom w jego poszukiwanie i wydobycie. Musimy jednak zostawić możliwość jego wydobycia na przyszłość, na wypadek zmiany trendu  – zaznaczył Andrzej Grzyb poseł do Parlamentu Europejskiego, który pracował nad tym ostatnim sprawozdaniem z ramienia grupy EPL.

Mimo negatywnych trendów inwestycyjnych, większość zebranych zgodziła się, że istnieje potrzeba pozostawienia możliwość jego wydobycia na przyszłość.

 

 

 

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

 

Obrady V sesji EURONESTu zostały zakłócone przez zamachy w Belgii (we wtorek 22 marca 2016 roku ,terroryści zdetonowali ładunki wybuchowe na największym belgijskim lotnisku. Bomby eksplodowały także w metrze niedaleko siedziby Parlamentu Europejskiego. Zginęło kilkadziesiąt osób a kilkaset zostało rannych). Przewidywana na ten dzień debata plenarna poświęcona wspólnym zagrożeniom dla UE i Krajów Partnerstwa Wschodniego, została skrócona. Dyskusje, w miejsce spodziewanej tematyki związanej z wojną hybrydową i zagrożeniami na wchodzie, zdominowała kwestia zagrożeń terrorystycznych i wyzwań masowych migracji.

 

Strona internetowa EURONEST

 

Wcześniejsze wpisy dotyczące EURONEST:

V Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego EURONEST

EURONEST o gazie łupkowym

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?