Sytuacja praw człowieka w obszarach konfliktowych Partnerstwa Wschodniego

8 grudnia 2016, odbędzie się Wspólne posiedzenie Podkomisji Parlamentu Europejskiego ds. Praw Człowieka i delegacji PE do Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST poświęcone będzie “Sytuacji praw człowieka w obszarach konfliktowych Partnerstwa Wschodniego”. Obok trwającego konfliktu na wschodzie Ukrainy, prześladowań mniejszości religijnych na Krymie, na nowo nasilają się napięcia w innych obszarach zamrożonych konfliktów na wschód od granic UE, takich jak m.in. Naddniestrze, Górski Karabach, Abchazja, praw człowieka na tych terenach. Posiedzenie poprowadzi m.in. poseł Andrzej Grzyb, koordynator Grupy EPL i członek EURONEST.

Transmisja posiedzenia – TUTAJ

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?