O przyszłości biopaliw

Przyszłość biopaliw transportowych w UE z perspektywy projektu dyrektywy RED II

 

W projekcie nowej dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii (2016/0382 COD) KE wzywa do stopniowego zmniejszania wykorzystania w transporcie biopaliw produkowanych z roślin uprawnych oraz zwiększenia użycia w sektorze biopaliw zaawansowanych. Ma to pomóc w ograniczaniu negatywnych dla środowiska skutków pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC). O wpływie projektu na sektor biopaliw w Polsce i Wspólnocie będzie można usłyszeć podczas seminarium zorganizowanego przez posła Jarosława Kalinowskiego wspólnie z Koalicją na rzecz Biopaliw. W roli panelisty wystąpi m.in. Poseł Andrzej Grzyb.

Wtorek, 9 maja, godz. 11:00, sala ASP 5E3, PE, Bruksela

©2021 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?