krowy

Rozwiązania Grupy EPL na kryzys w rolnictwie

Spadające ceny za płody rolne i środki produkcji u producentów doprowadziły europejskich rolników do ​​głębokiego kryzysu. Przykładowo ceny za mleko spadły o jedną trzecią w ciągu zaledwie trzech lat. Grupa EPL proponuje szereg środków w celu złagodzenia obecnej sytuacji, w tym reformy mechanizmu interwencyjnego oraz ustanowienie skutecznych ram prawnych w celu zabezpieczenia interesów rolników w łańcuchu dostaw żywności.


W deklaracji przyjętej przez Grupę EPL, posłowie proponują rozwiązania umożliwiające walkę z nieuczciwymi praktykami handlowymi. – Warunki rynkowe zagrażają istnieniu wielu producentów. Europa potrzebuje sprawiedliwej i zrównoważonej relacji między producentami rolnymi, przetwórcami i sektorem sprzedaży detalicznej. Dlatego wypracowaliśmy propozycje w celu rozwiązania obecnej sytuacji – wyjaśnia eurodeputowany Albert Deβ, rzecznik Grupy EPL w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Rolnicy muszą zawierać bezpieczne umowy z detalistami, trwające co najmniej 12 miesięcy. Dla zapewnienia terminowej zapłaty powinny być ustanawiane maksymalnie 30-dniowe terminy rozliczeń – przedstawia sprawozdanie grupy.
Albert Deβ szczególnie podkreśla potrzebę elastycznego mechanizmu interwencyjnego w celu złagodzenia sytuacji w sektorze mleka. – Obecny system interwencji jest zbyt statyczny. Musimy podjąć decyzję w sprawie ewentualnego czasowego podniesienia cen interwencyjnych oraz zwiększenia dopłat do przechowywania. Dlatego wzywamy Komisję Europejską do zaproponowania “ad hoc” nowego systemu interwencji, który w sposób elastyczny, w zależności od warunków rynkowych, doprowadziłby do zbycia według cen rynkowych niezbędnych ilości masła i odtłuszczonego mleka w proszku.

 

Grupa EPL postuluje, aby UE tymczasowo,  bez zbędnych środków biurokracji, wprowadziła szeroki obowiązek zmniejszenia produkcji mleka. – Utrzymanie równowagi ma kluczowe znaczenie. Musimy zbadać stopień koncentracji detalistów i stosowanych praktyk handlowych w całej UE w celu zaproponowania nowych środków prawnych rozwiązujących problem nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. Przepisy antymonopolowe i zasady konkurencji muszą zapewnić ograniczone udziały poszczególnych detalistów na rynku krajowym – powiedział europoseł Marian-Jean Marinescu, wiceprzewodniczący Grupy EPL w Parlamencie Europejskim oraz Przewodniczący Grupy Roboczej EPL ds. Budżetu i Polityki Strukturalnej.

 
Grupa EPL przyznaje, że Komisja Europejska przeznaczyła 500 milionów Euro na pomoc rolnikom z państw członkowskich. Jednak, znaczna część tej kwoty nie została wykorzystana. Grupa EPL proponuje, aby niewykorzystane środki przeznaczyć na odciążenie rynków. – Grupa EPL będzie nadal wspierać wspólną politykę rolną i wspierać rolników w obliczu obecnego kryzysu na rynku rolnym – stwierdził Albert Deβ i Marian-Jean Marinescu.

 

EEP Group proposes solutions to solve the agriculture crisis

 

©2021 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?