Pierwszy rok drugiej kadencji w PE – podsumowanie

Minął pierwszy rok drugiej kadencji Andrzeja Grzyba (PSL) w Parlamencie Europejskim (EPL). Wielkopolski deputowany, jako jedyny poseł z regionu i jeden z czterech polskich europosłów, w pierwszym roku kadencji 2014-2019, był sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego  w kwestii unijnego prawa. Przygotował sprawozdanie z dotychczasowych działań Europejskiego Funduszu na Rzecz demokracji. Był organizatorem oraz uczestnikiem wielu debat i konferencji. Ostatni rok, jak zawsze, obfitował też w konkursy, nad którymi Andrzej Grzyb objął patronat oraz wyjazdy studyjne Wielkopolan do Parlamentu Europejskiego na jego zaproszenie.  

 

Szanowni Państwo, 

W pierwszym roku kadencji 2014-2019 byłem sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego  w bardzo ważnej dla naszego kraju dyrektywie o ograniczeniu  emisji niektórych zanieczyszczeń do środowiska, szczególnie zanieczyszczeń z ciepłowni. Tygodnie rozmów i setki poprawek zaowocowały wypracowaniem dobrej równowagi pomiędzy troską o środowisko,  a oczekiwaniami ciepłownictwa i przemysłu. Byłem także autorem sprawozdania oceniającego dwuletnią działalność Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji – flagowej inicjatywy polskiej prezydencji zapewniającej pomoc organizacjom demokratycznym.

W Wielkopolsce uczestniczyłem w debatach nt. ochrony środowiska, polityki rolnej oraz byłem organizatorem cyklu konferencji dotyczących możliwości pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej UE. Objąłem również patronat nad licznymi konkursami nt. wiedzy o Unii Europejskiej oraz innymi inicjatywami kulturalnymi i sportowymi, a także jubileuszami organizacji pozarządowych.

Nadchodzący rok 2016 to trzeci już z kolei rok nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Zachęcam do skorzystania z funduszy oraz uczestnictwa na bieżąco śledzenia moich prac w Parlamencie Europejskim oraz aktywności w Wielkopolsce.                                                                                                                                               Z wyrazami szacunku

 

Andrzej Grzyb

Poseł do Parlamentu Europejskiego  

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?