Grupa EPL w PE chce by UE zwalczała nieuczciwe praktyki handlowe na rynku żywności – w obronie rolników i konsumentów

„Grupa EPL opowiada się za apelami europejskich rolników o działania UE na rzecz zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności”, powiedział poseł do PE Mairead McGuinness, główny negocjator grupy w sprawie sprawozdania po przyjęciu go przez Parlament Europejski dzisiaj.

Przepisy UE ochronią dostawców takich jak rolnicy i MŚP w łańcuchu żywności przed ich silniejszymi graczami, w tym potężnymi detalistami.

„Jest to niezwykle ważny akt prawny, który po raz pierwszy ogranicza możliwości potężnych podmiotów do ściskania słabszych w łańcuchu dostaw żywności”, powiedział McGuinness, opisując znaczenie prawodawstwa.

„Nierówności w łańcuchu powodują, że rolnicy są źle traktowani przez silniejszych operatorów, w tym głównych sprzedawców detalicznych. Praktyki takie jak spóźniona płatność i anulowanie zamówień w krótkim terminie będą zakazane przez nowe przepisy. ”

„Grupa EPL od dawna apeluje o te uczciwe zasady. Teraz ta praca jest nagradzana, ponieważ zdobyliśmy znaczące poparcie dla działań. Niniejsza dyrektywa przyczynia się również do szerszej debaty na temat zrównoważonego rozwoju naszego łańcucha dostaw żywności”, podkreślił McGuinness .

„Teraz do państw członkowskich należy skuteczne wdrożenie prawodawstwa. Z zadowoleniem przyjmuję zobowiązanie Komisji do uważnego obserwowania wdrażania. ”Przypomniała również, że niniejsza dyrektywa nie uniemożliwia państwom członkowskim podejmowania dalszych działań w celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk handlowych w ich ustawodawstwie krajowym.

Dyrektywa wchodzi w życie, gdy tylko zostanie opublikowana w dzienniku urzędowym, a państwa członkowskie mają 24 miesiące na przyjęcie i opublikowanie przepisów ustawowych i wykonawczych oraz dodatkowe 6 miesięcy na zastosowanie środków.

 

 

 

 

Źródło: http://www2.eppgroup.eu/pl/press-release/EPP-Group-champions-action-to-rebalance-food-supply-chain?usebuid=14971

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?