Rozstrzyga się przyszłość polskich ciepłowni

W Parlamencie Europejskim rozpoczęły się dzisiaj prace nad dyrektywą o ograniczeniu emisji pochodzących ze średnich ośrodków spalania, do której sprawozdawcą jest europoseł PSL Andrzej Grzyb. Poseł przekonywał dzisiaj deputowanych w komisji środowiska, że nadrzędnym celem dyrektywy powinno być wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, a nie ich penalizowanie.

– To małe i średnie przedsiębiorstwa jak również spółki komunalne są najczęściej operatorami średniej wielkości ciepłowni i generatorów mocy. Najwięcej jest obiektów, których moc nie przekracza 5 MW, i właśnie tam są największe koszty przystosowania do wymogów dyrektywy. Zabiegam o to by w proponowanej dyrektywie wprowadzić podział na trzy kategorie obiektów ciepłowniczych, w zależności od wielkości – 1-5MW, 6-20MW oraz 21-50MW. Chodzi o to by ten ambitny dokument w większym stopniu przystosować do możliwości, tak technologicznych jak i ekonomiczno-społecznych – tłumaczy Andrzej Grzyb.

– Dyrektywa obejmie zasięgiem m.in. spółki komunalne często leżące w najbiedniejszych regionach Europy i jednocześnie najbardziej zanieczyszczonych. Dlatego zabiegam, aby nie wprowadzać odrębnych wymogów dla terenów najbardziej zanieczyszczonych. Samo wprowadzenie limitów emisji powinno znacznie polepszyć jakość powietrza. Dodatkowo, np. w Polsce, w najbardziej zamieszczonych regionach, to nie małe i średnie ciepłownie są głównymi ‘trucicielami’, a ośrodki poniżej 1MW, nieobjęte zakresem dyrektywy. Nie można, więc ‘karać’ tych przedsiębiorstw, które nie są główną przyczyną problemu, a które ze względu na zwiększone obciążenia mogą nie sprostać konkurencji – dodaje poseł Grzyb.

Dodatkowe informacje:

  • Dyrektywa o ograniczeniu emisji pochodzących ze średnich ośrodków spalania, dotyczy ośrodków spalania o mocy od 1MW do 50MW;
  • Dyrektywa skupia się na tych emisjach, które w ostatnich latach miały mniejszą widoczność medialną niż emisja gazów cieplarnianych, natomiast mają bezpośrednie przełożenie na ludzkie zdrowie i stan środowiska naturalnego, chodzi przede wszystkim o emisje związków siarki, azotu czy pyłów;
  • Raport Andrzeja Grzyba będzie prezentowany na komisji środowiska PE pod koniec lutego 2015 roku, głosowany na komisji w kwietniu, głosowany na sesji plenarnej w drugiej połowie roku.

Źródło: Katarzyna Klaus / Biuro Prasowe EPL

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?