Zarząd Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji

W czwartek 22 czerwca odbędzie się posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy, EED). W posiedzeniu opracowującym strategię działania na najbliższe miesiące weźmie udział Andrzej Grzyb, jeden z dziewięciu deputowanych pracujących w EED.

Rada Zarządzająca EED spotyka się dwa razy w roku sprawując funkcje nadzorcze i podejmując najważniejsze decyzje co do działania Fundacji. W skład Rady EED wchodzą przedstawiciele stron założycielskich Fundacji: 28 Krajów Członkowskich UE, Szwajcarii, Norwegia, instytucji UE oraz eksperci i przedstawiciel NGOs działających w obszarze ochrony Praw Człowieka i promocji Demokracji. PE w EED reprezentuje 9 posłów w tym z Polski poseł Andrzej Grzyb.

EED to flagowa inicjatywa polskiej prezydencji UE z 2011 r., wykorzystująca doświadczenia prodemokratycznej pokojowej transformacji m.in. polskiej Solidarności. Od rozpoczęcia działalności w 2013 r. wsparto ponad 435 inicjatyw we wszystkich krajach sąsiedzkich Unii Europejskiej, od Białorusi, przez Ukrainę po Syrię czy Egipt przekazując ponad 27 ml euro na rzecz budowania potencjału dla pokojowych prodemokratycznych przemian. Fundacja ma za zadanie reagować szybciej i bardziej elastycznie niż wcześniejsze instrumenty UE, wspierając również niewspieranych, czyli organizacje, które dotychczas ze względów m.in. biurokratycznych, nie mogły skorzystać z pomocy UE. EED kładzie nacisk na zaangażowanie podmiotów działających „na miejscu”, co wraz z uproszczonymi procedurami zwiększa dopasowanie i efektywność oferowanej pomocy przy niższych kosztach.

Więcej o działaniach EED: www.democracyendowment.eu

EED

Zobacz również:

Komisja Spraw Zagranicznych PE pozytywnie oceniła 2 lata działalności EED

Ponadpartyjne wsparcie dla EED

Europejski Fundusz na rzecz Demokracji – sprawozdanie Andrzeja Grzyba

Sprawozdanie Andrzeja Grzyba: posłowie PE podtrzymują poparcie dla EED

Europejski Fundusz na rzecz Demokracji: co dalej?

Dylematy Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji – refleksje sprawozdawcy PE

Podsumowanie działań Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?