Gospodarka o obiegu zamkniętym – bez odpadów, dla surowców

Poseł Andrzej Grzyb aktywnie uczestniczy w pracach nad gospodarką o obiegu zamkniętym. Jest to jeden z najbardziej ambitnych w ostatnich latach projektów europejskich, który ma porządkować gospodarkę odpadami tak, by jak najmniej odpadów było składowanych oraz odpowiada na strukturalny deficyt surowców w Europie i jej uzależnienie od importu poprzez efektywny odzysk surowców z odpadów.

Jest to szczególnie ważne dla konkurencyjności gospodarki europejskiej, gdyż znaczna część dostępnych surowców, w tym surowców krytycznych, potrzebnych do rozwoju wysokich technologii, jest skupiona na terytoriach zależnych od Chin bądź też na terenach objętych konfliktami.

W pracach nad pakietem legislacyjnym dotyczącym odpadów Poseł Grzyb postuluje dostosowanie dyrektyw do realiów panujących w różnych krajach członkowskich oraz premiowanie krajów takich jak Polska, w których wytwarzanie odpadów jest niższe od średniej Unii Europejskiej. Zabiega również o możliwości rozwoju dla biogazowni, które mogą pełnić ważną funkcję w systemie utylizacji odpadów organicznych.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to nie tylko odpady. Komisja Europejska złożyła również wniosek legislacyjny dotyczący zmiany rozporządzenia nawozowego. Celem zmiany ma być ograniczenie zawartości kadmu w nawozach, ale również wykorzystanie substancji organicznych i bioodpadów do produkcji nawozów. Można się również spodziewać kolejnych propozycji nakierowanych na lepsze wykorzystanie zasobów w kolejnych sektorach.

Zobacz wcześniejsze wpisy:

Gospodarka cyrkulacyjna – Andrzej Grzyb

“Zaawansowane prace nad pakietem dyrektyw dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym” debata z udziałem Andrzeja Grzyba

Czysta energia dla wszystkich Europejczyków… debata z udziałem Andrzeja Grzyba w Warszawie

Gospodarka cyrkulacyjna odpowiedzią na wyzwania gospodarcze Unii Europejskiej

Gospodarka cyrkulacyjna i czyste powietrze – Andrzej Grzyb honorowym gościem jubileuszowego ENVICONu

Gospodarka cyrkularna – szanse i zagrożenia dla Polski i Europy

A. Grzyb: Gospodarka cyrkularna czyli nowy temat w Brukseli ważny dla Polski

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?