Gospodarka cyrkulacyjna odpowiedzią na wyzwania gospodarcze Unii Europejskiej

Gospodarka Europy i jej państw członkowskich potrzebuje wysokiej jakości surowców, a obywatele oczekują czystego i bezpiecznego środowiska. Odpowiedzią jest gospodarka o obiegu zamkniętym, nad którą posłowie do PE debatowali podczas obecnej sesji plenarnej. Przyjęty został mandat do negocjacji z Radą i Komisją Europejską, który uwzględnił też m.in. postulat Andrzeja Grzyba  (PSL EPL) o wykorzystaniu komunalnych odpadów organicznych do produkcji biogazu jako drugą, obok kompostowania, dostępną metodę recyklingu. Głosowane dyrektywy to także duże wyzwanie dla samorządów ale i potencjał dla lokalnego biznesu.

.

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest z jednej strony odpowiedzią na uzależnienie UE od importu i ograniczonej dostępności surowców, w tym tych o znaczeniu strategicznym dla nowoczesnych technologii. Przede wszystkim chodzi o surowce ziem rzadkich, których 90%  znanych nam zasobów znajduje się na terytoriach ogarniętych konfliktami lub też w orbicie wpływu Chin. Europa musi zrobić wszystko by nie dopuścić do sytuacji, w której brak zasobów naturalnych zacznie wpływać na gospodarkę Unii Europejskiej.

Z drugiej strony, model cyrkulacyjny odpowiada wyzwaniom środowiskowym. W tym zmniejszeniu ilości odpadów trafiających na wysypiska, poprzez podniesienie poziomów recyklingu, selektywną zbiórkę odpadów (łącznie z odpadami organicznymi), czy przygotowanie odpadów do ich ponownego wykorzystania. Sortowane odpady, także organiczne, nie będą mogły trafiać na składowiska odpadów, a także do spalarni, będą natomiast musiały zostać poddane operacji odzysku, recyklingu lub przygotowania do ponownego użycia. Składowaniu lub spaleniu (z odzyskiem energii) będą mogły zostać poddane tylko pozostałe odpady zmieszane, oraz odpady resztkowe z finalnej operacji sortowania.

Pakiet dyrektyw dotyczących gospodarki odpadami w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym wprowadza ambitne cele, m.in. recyklingu i znacząco wpłynie na kształt gospodarki odpadami w Polsce, stanowiąc z jednej strony wyzwanie dla samorządów, z drugiej zaś szanse na rozwój gospodarczy również na tych obszarach, w których brakowało dotychczas impulsów ekonomicznych. W projekcie sprawozdania PE uwzględniony został m.in. postulat Andrzeja Grzyba (PSL EPL) o wykorzystaniu komunalnych odpadów organicznych do produkcji biogazu jako drugą, obok kompostowania, dostępną metodę recyklingu.  „Dokument to także rewolucja w edukacji z gospodarowania odpadami. Jednym z naszych podstawowych obowiązków będzie konieczność kompostowania odpadów organicznych. Takie zadanie stanie przed konsumentami, ale i samorządami. Dlatego zaproponowałem, by jedną z możliwości ich zagospodarowania była fermentacja beztlenowa, w wyniku której powstaje m.in. biogaz. Aby zapewnić optymalną ilość powstałego w ten sposób biogazu, do zagospodarowanych w ten sposób organicznych odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych, parków, zieleńców można również dołączyć osady ściekowe, a także metan odzyskiwany z istniejących wysypisk.”

Po dzisiejszym głosowaniu w Parlamencie Europejskim oraz przyjęciu przez Radę tzw. Podejścia Ogólnego obie instytucje wraz z Komisją Europejską będą starały się wypracować w trójstronnych negocjacjach (tzw. trilogach) wspólne, kompromisowe stanowisko, które mogłoby zostać przyjęte w pierwszym czytaniu i zakończyć proces legislacyjny.

.

Debata:

Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – Składowanie odpadów – Odpady – Opakowania i odpady opakowaniowe (debata)

.

Polecamy:

Gospodarka cyrkulacyjna – Andrzej Grzyb

A. Grzyb: Gospodarka cyrkularna czyli nowy temat w Brukseli ważny dla Polski

Gospodarka cyrkularna – szanse i zagrożenia dla Polski i Europy

Gospodarka cyrkulacyjna i czyste powietrze – Andrzej Grzyb honorowym gościem jubileuszowego ENVICONu

Energia ze śmieci – propozycja Andrzeja Grzyba

Zgazowanie odpadów komunalnych

Quo vadis, Europo? O przyszłości UE z różnych perspektyw

Konferencja poświęcona polskiej gospodarce o obiegu zamkniętym

Andrzej Grzyb w debacie nt. gospodarowania zasobami i gospodarki w obiegu zamkniętym

Spotkanie Andrzeja Grzyba z uczniami pilskich szkół ponadgimnazjalnych

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?