Andrzej Grzyb w debacie nt. gospodarowania zasobami i gospodarki w obiegu zamkniętym

Poseł Andrzej Grzyb zabrał głos podczas debaty na temat oszczędnego gospodarowania zasobami i przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym 

Na posiedzeniu plenarnym dnia 6 lipca 2015 roku odbyła się debata nad sprawozdaniem Pani Poseł Sirpe Pietikainen dot. Oszczędnego gospodarowania zasobami i przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Ważny głos w tej debacie zabrał Poseł Andrzej Grzyb, który na wstępie podziękował autorce sprawozdanie za trud i wysiłek włożony w jego powstanie, wskazując jego rolę dla gospodarki europejskiej.

Propozycja dotycząca circular economy – zrównoważonej gospodarki w obiegu zamkniętym jest chyba jednym z najbardziej dalekosiężnych i najważniejszych podjętych przez Unię. Potencjalnie może i powinna przebudować całą gospodarkę unii w oparciu o zasadę efektywności zasobów. Może być szansą dla Unii, dla wszystkich państw członkowskich na wzrost gospodarczy i na nowe miejsca pracy – powiedział.

Przestrzegł, że cele w nim zawarte muszą być dobrane realistycznie i racjonalnie, z uwzględnieniem podstawowej zasady prawa wspólnotowego jaką jest zasada subsydiarności. Ponadto wskazał że propozycja Komisja Europejskiej powinna uporządkować kwestię spalania odpadów i umożliwić dalszy rozwój małym i średnim przedsiębiorstwom zgodnie z przepisami dyrektywy.

Na zakończenie odniósł się do słów swego przedmówcy Karla- Heinza Florenza, dodając: “Powinniśmy przemawiać do świadomości obywateli. Jeżeli obywatele nam nie pomogą to nie będziemy w stanie wprowadzić tej ekonomii cyrkulacyjnej w UE“.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?