Parlament Europejski debatuje o 4 Szczycie Partnerstwa Wschodniego w Rydze

Podczas majowej sesji plenarnej w Strasburgu, w przeddzień rozpoczęcia 4. szczytu Partnerstwa Wschodniego w Rydze (21-22 maja) w Parlamencie miała miejsca debata plenarna dotycząca tego wydarzenia. Wzięło w niej udział kilku posłów, w tym Andrzej Grzyb – europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Poseł w swoim wystąpieniu podkreślił, że bardzo ważna jest determinacja wszystkich członków partnerstwa, ale nie mniej ważne jest zaangażowanie Wysokiej Izby. Przypomniał, że minęło 6 lat od utworzenia Partnerstwa Wschodniego i że nikt dziś nie ma wątpliwości, co do tego, że Partnerstwo osiągnęło wiele sukcesów. Możemy do nich zaliczyć: umowy stowarzyszeniowe z Ukrainą, Mołdową, Gruzją, postępy w liberalizacji wizowej, rozwijającą się współpracę sektorową oraz wiele wspólnych projektów. Poseł stanowczo zaprzeczył temu jakoby inicjatywa Partnerstwa Wschodniego była skierowana przeciwko Rosji.

“Ta inicjatywa nie była skierowana przeciwko komukolwiek, w szczególności przeciwko Rosji, co często się tutaj próbuje podkreślać, że tak było. Partnerstwo jest zróżnicowane, dlatego, że budowane jest w relacji z sześcioma członkami, które mają różne oczekiwania i różne aspiracje, ambicje, a to wymaga zróżnicowanego i elastycznego podejścia” – twierdzi.

Andrzej Grzyb podkreślił, że bardzo ważna jest dalsza, coraz bardziej zacieśniająca się współpraca pomiędzy Unią Europejską, a Partnerstwem oraz odpowiednie dopasowanie potrzeb partnerów, ponieważ to jest gwarantem sukcesu.

“Konieczne są reformy w krajach członkowskich partnerstwa, jednak ze względu na zróżnicowanie powinny być dopasowane do  partnerów. Z satysfakcją witam deklarację, w której mówi się o aspiracjach i europejskim wyborze Ukrainy, Mołdowy i Gruzji” – dodaje.

Warto przypomnieć, że szczyt w Rydze ma pokazać, iż Unia jest zdecydowana kontynuować bliższe, zróżnicowane stosunki z niezależnymi i suwerennymi państwami należącymi do partnerstwa.

Najważniejszymi punktami będą dyskusje o projektach współpracy, które mają służyć: budowaniu struktur państwowych i praworządności, rozwijaniu możliwości rynkowych, zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, usprawnieniu połączeń międzysystemowych oraz zwiększeniu mobilności obywateli i zacieśnieniu współpracy między nimi.  Organizatorem tego szczytu jest premier Łotwy, Laimdota Straujuma, a prowadzącym Przewodniczący Rady Europejskiej – Donald Tusk.

Ewelina Buchnajzer

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?