Brexit – niewystarczający postęp w negocjacjach

Europosłowie przyjęli we wtorek 03.10, dokument, w którym podkreślają, że dotychczasowe postępy w rozmowach z Wielką Brytanią nie są wystarczające, aby rozpocząć kolejny etap negocjacji nt. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Jednocześnie wskazują na kluczowe dla UE aspekty w dalszym etapie rozmów.

 

Przywódcy 27 państw członkowskich UE powinni na szczycie UE 20 października zdecydować o przełożeniu na późniejszy termin swoją ocenę negocjacji w sprawie Brexitu, ponieważ nie osiągnięto wystarczającego postępu w sprawie trzech najważniejszych priorytetów, chyba że piąta tura rozmów na temat wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przyniesie rzeczywisty przełom. To opinia Parlamentu wyrażona w rezolucji przyjętej we wtorek przewagą 557 głosów do 92, przy 29 głosach wstrzymujących się.

 

Parlament wyraził co prawda zadowolenie z wyjaśnień przedstawionych przez premier May w jej niedawnym wystąpieniu we Florencji, oczekuje jednak, że brytyjski rząd przedstawi teraz bezzwłocznie konkretne propozycje odnośnie:

  • gwarancji pełnego zestawu praw, którym obecnie cieszy się 4,5 miliona obywateli UE i Wielkiej Brytanii,
  • wywiązania się ze wszystkich finansowych zobowiązań Zjednoczonego Królestwa wobec Unii Europejskiej,
  • rozwiązania kwestii granicy między Republiką Irlandii i Irlandią Północną, przy pełnym poszanowaniu porozumieniem wielkopiątkowego z 1998 r.

Dodatkowym warunkiem zakończenia pierwszej tury negocjacji jest zagwarantowanie, że unijne prawo będzie przestrzegane aż do momentu oficjalnego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

 

W debacie głos zabrał poseł Andrzej Grzyb, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę równego traktowania oraz zagwarantowania praw i świadczeń również po Brexit dla obywateli innych państw, którzy na co dzień żyją i pracują w Wielkiej Brytanii. Chodzi m.in. o prawo do pobytu, świadczeń socjalnych w tym emerytalnych czy zasad przemieszczania się osób po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Poseł zaznaczył jak ważnym partnerem dla Unii Europejskiej jest Wielka Brytania. To nasz partner w NATO i sąsiad w Europie, dlatego ważne jest aby zachować dobre relacje i dalszą współpracę przy zachowaniu warunków i rozwiązań korzystnych dla UE.

 

wypowiedź posła Andrzeja Grzyba podczas debaty plenarnej:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?debate=1507014227966

©2022 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?