Quo vadis, Europo? O przyszłości UE z różnych perspektyw

20-21 października 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się Konferencja naukowa dotycząca Unii Europejskiej w obliczu strategicznych wyzwań p.t. “Quo vadis, Europo? O przyszłości UE z różnych perspektyw”. 

 

Tematem Konferencji było znalezienie rozwiązań w obliczu zachodzących w ostatnim czasie procesów zarówno wewnątrz Unii Europejskiej jak i w jej bliższym i dalszym sąsiedztwie. Obok dalszych zmagań z konsekwencjami kryzysu finansowego i oczekiwaniami na wyraźne ożywienie gospodarcze w samej UE, wskazać należy na takie problemy, jak np. rosnące zagrożenie terrorystyczne i potrzebę ściślejszej koordynacji działań w zakresie spraw wewnętrznych, politykę sankcji wobec Rosji, problemy gospodarcze w Chinach, zależność energetyczną UE i kwestie utworzenia unii energetycznej, rosnące nastroje eurosceptyczne itd. Szczególnego znaczenia nabrały dwie kwestie, tj. masowy napływ uchodźców i kryzy imigracyjny, a także ryzyko gospodarcze i polityczne związane z ewentualnym wyjściem Wielkiej Brytanii z UE.

Poseł do PE Andrzej Grzyb był czynnym uczestnikiem 2 piątkowej sesji wykładów związanej z ochroną klimatyczną i zrównoważonym rozwojem. Poseł w swojej wypowiedzi wspomniał o istotności budowania odpowiedniej infrastruktury energetycznej i dywersyfikacji źródeł energii. Jednym z pomysłów na zróżnicowanie źródeł energii mogłoby być pozyskiwanie jej ze śmieci.

Organizatorami konferencji była Katedra Europeistyki wraz z Centrum Doskonałości Jean Monnet Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Zachodni w Poznaniu oraz Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA).

Program Konferencji

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?