Podziękowaliśmy za plony

Wielkopolscy rolnicy podziękowali za plony. W tym roku wojewódzkie Święto Plonów zagościło w Liskowie w powiecie kaliskim. Dziękczynne nabożeństwo koncelebrował ks. bp. Edward Janiak a obrzęd dożynkowy przeprowadził Zespół Pieśni i Tańca „Łany” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W uroczystości wziął udział Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego, który podziękował rolnikom za ich pracę a ci podzieli się z deputowanym chlebem wypieczonym z tegorocznych ziaren.   

 

 

Wojewódzko – Diecezjalne Dożynki Wielkopolskie tradycyjnie dobywają się w ostatnia niedzielę sierpnia. I każdego roku w innym powiecie i gminie województwa. W tym roku Święto Polonów zorganizowano w Liskowie. – Wzorcowej polskiej wsi, która w okresie międzywojennym gościła dwie niezwykłe wystawy i która do Liskowa przyciągnęła najważniejsze osoby w państwie. Wszystko za sprawą ks. Wacława Blizińskiego, duszpasterza, ale też społecznika, reformatora i polityka związanego z Ruchem Ludowym  – powiedział Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego i prezes Zarządu Powiatowego PSL w powiecie kaliskim a równocześnie pomysłodawca organizacji dożynek i przypomnienia wielkiej tradycji miejscowości.

 

W trakcie nabożeństwa rolnicy i goście, którzy wzięli udział w dożynkach podziękowali Bogu za tegoroczne plony. – Święto Plonów to niezwykły moment kiedy możemy dziękować Panu Bogu i ludziom za dar chleba – mówił w czasie homilii ordynariusz diecezji kaliskiej ks. bp. Edward Janiak. – Dziękujemy za to, że odbyły się żniwa i za to że w najbliższych miesiącach nie zabraknie na naszych stołach plonów.

 

Wielkopolskich rolników  czasie regionalnych dożynek reprezentowali Magdalena Bruś i Jacek Grzelak. Starostowie dożynek przekazali Markowi Woźniakowi, gospodarzowi Święta Plonów i Wielkopolski, bochen wypieczony z ziaren zebranych w tegorocznych zbiorach a obrzęd złożony z tradycyjnych pieśni i tańców przeprowadził zespół „Łany”. Marszałek, obtańcowanym chlebem, razem z Marią Krawiec, wójtem gminy Lisków i Krzysztofem Nosalem, starostą kaliskim, którzy byli współgospodarzami uroczystości chlebem poczęstowali wszystkich zebranych. – Dzielenie się chlebem to bardzo symboliczny moment każdego Święta Plonów – powiedział Andrzej Grzyb. – Pokazuje jedność wszystkich ludzi. Tych, którzy pracują na roli i dają nam strawę, ale też tych, którzy sięgają po owoce tej pracy.

 

Dożynki Wojewódzko – Diecezjalne były stały się też okazją do upamiętnienia Ks.Wacława Blizińskiego. Przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyli kwiaty przy pomniku swojego wielkiego poprzednika. Dożynkom towarzyszyła wystawa wieńców przywiezionych przez każdy wielkopolski powiat oraz dekanat diecezji kaliskiej. Wieniec wielkopolski będzie reprezentować nasze województwo na Dożynkach Prezydenckich w Spale.

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?