Andrzej Grzyb w debacie na dzień przed spotkaniem Rady Europejskiej

15 grudnia Rada Europejska omówi najpilniejsze kwestie, w tym migrację, bezpieczeństwo, gospodarkę i sprawy młodzieży oraz stosunki zewnętrzne. Na dzień przed spotkaniem szefów rządów, 14 grudnia, podczas sesji plenarnej w Strasburgu eurodeputowani omawiali powyższe zagadnienia.

Andrzej Grzyb podczas swojego wystąpienia przyznał że Unia Europejska znajduje się w krytycznym momencie. – Stawiamy czoła bezprecedensowym wyzwaniom zewnętrznym i wewnętrznym: migracja, Brexit, rosnący w siłę populizm i ekstremizm, wykorzystywany przez zewnętrzną propagandę; deficyt tego, co wspólne w UE; niepewne kierunki polityki USA po wyborach. – powiedział poseł.

– Poważnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa i stabilizacji w regionie są trudne relacje z Turcją. Jest ona istotnym gospodarczo i militarnie partnerem UE. Choć to z obozów w Turcji ruszyła znacząca część bezprecedensowej fali migrantów, to jednocześnie właśnie wspólne oświadczenie UE i Turcji odegrało kluczową rolę w praktycznie całkowitym ograniczeniu napływu migrantów do Europy tzw. szlakiem Bałkańskim. – mówił poseł Grzyb. Przyznał też, że niedawna próba zamachu stanu w Turcji, ale i reakcja wewnętrzna i zewnętrzna władz w Ankarze, wystawiają dotychczasową współpracę z UE na próbę.

Poseł zwrócił uwagę na to że w świadomości społecznej istnieje przekonanie, iż wspólne oświadczenie UE Turcja pociąga za sobą automatycznie dalsze decyzje. – To błędne przekonanie. – dodał, – Negocjacje akcesyjne, negocjacje o liberalizacji ruchu wizowego, są przecież nierozerwalnie związane z postępami w realizacji określonych standardów.

Problem migracji to nie problemem UE, to problem globalny tak, co do źródeł jak i skutecznej rekcji. Umiędzynarodowienie jest tu kluczowe. Poseł wyraził zadowolenie z postępów w sprawie porozumień podpisanych z krajami Afryki oraz nadzieję na intensywniejsze wdrażanie planu z Valletty w tym przyspieszenie prac legislacyjnych związanych z wdrażaniem Planu Inwestycji Zewnętrznych. – Liczymy, że te działania, w tym szczególnie wsparcie dla Libii, zaowocują podobnymi sukcesami na szlaku środkowo śródziemnomorskim, jak współpraca z Turcją na szlaku Bałkańskim. – przyznał poseł Grzyb.

– Z zadowoleniem należy przyjąć propozycje zmierzające do zwiększonej integracji w obszarze wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa oraz obrony. To z jednej strony odpowiedź na wszystkie wspomniane wspólne wyzwania. Z drugiej strony to poszukiwanie tego, co wspólne, nowego motoru integracji UE wychodzącego poza aspekt ekonomiczny. Pamiętać jednak należy, że optymalne wykorzystanie ograniczonych zasobów wymaga by inicjatywy UE w obszarze bezpieczeństwa i obrony były w synergii, a nie konkurowały z wysiłkami Państw Członkowskich w ramach NATO. – podsumował poseł.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?