Energia w Europie

Zabezpieczenie dostaw energii po przystępnych cenach, poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji będą głównymi punktami w agendzie prac nowego Parlamentu Europejskiego. Energetyka będzie także tematem spotkania europejskich liderów 26 i 27 lipca w Ypres i Brukseli, podczas tygodnia dedykowanego energii odnawialnej, obfitującego w wydarzenia w całej Europie.

Turbiny_wiatrowe_ubt28 maja, Komisja Europejska zaprezentowała plan redukcji zależności energetycznej Unii Europejskiej, który zostanie teraz poddany gruntownej analizie i głosowaniu w Parlamencie Europejskim. Głównymi celami jest ograniczenie zużycia energii, dywersyfikacja źródeł i dostaw oraz poprawa produkcji i zarządzania energią w Europie.

Jeszcze 22 stycznia, Komisja przedstawiła nowe cele klimatyczne i energetyczne do roku 2030. Kraje UE mają zobowiązać się do 40-procentowego ograniczenia emisji CO2 (w porównaniu do poziomów z 1990 r.) oraz 27-procentowego udziału energii odnawialnej w koszyku energetycznym. Nowe pułapy efektywności energetycznej zostaną ogłoszone jeszcze przed wakacjami.

W odpowiedzi na plan KE, Parlament Europejski wezwał w lutym do ograniczenia konsumpcji energii o 40 proc. i uznania unijnych celów za prawnie wiążące. Ponadto przygotowywane są akty prawne nakładające limity na produkcję biopaliw z produktów spożywczych, pozwalające jednocześnie na szybszy rozwój eko-paliw tworzonych z odpadów organicznych.

Więcej o biopaliwach i energii w Europie w linkach:

Najważniejszy temat: Biopaliwa

Strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej  [ENG]

Polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej [ENG]

Arkusze informacyjne o UE : polityka energetyczna

Tydzień energii odnawialnej 2014 [ENG]

Europejskie bezpieczeństwo energetyczne: a co z rosyjskim gazem?

Zobacz również:

www.andrzejgrzyb.eu – Polityka klimatyczna i finanse priorytetem nowego PE

Źródło: www.europarl.europa.eu – Energia w Europie: wyzwanie dla nowego Parlamentu

 

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?