Wybór finalistów Nagrody Sacharowa 2014

We wtorek członkowie komisji spraw zagranicznych, rozwoju oraz podkomisji praw człowieka wspólnie zdecydują kto spośród siedmiu kandydatów trafi na krótką listę nominowanych do tegorocznej Nagrody Sacharowa, przyznawanej przez Parlament Europejski w uznaniu za walkę na rzecz swobody myśli i demokracji. Decyzja zostanie podjęta w ramach tajnego głosownia – posłowie będą musieli wybrać trzech finalistów, którzy następnie zostaną przedstawieni prezydium Parlamentu. Grupa EPL zaproponowała kandydaturę EuroMajdanu oraz chrześcijan z Iraku. Laureat Nagrody zostanie wyłoniony przez Konferencję Przewodniczących PE 16ego października.

Wtorek,7 października, godz 17.30 – 19.00, sala PHS 3C050, PE, Bruksela

Zdjęcie: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?