Prawa człowieka na Białorusi tematem spotkania w PE

Czy na Białorusi przestrzegane są prawa człowieka? Jak wygląda ochrona prawna opozycjonistów, ale też zwykłych ludzi u naszego wschodniego sąsiada?  A przede wszystkim kwestia kary śmierci w kontekście stosunków Mińsk – Bruksela. Z inicjatywy Posła do PE Andrzeja Grzyba koordynatora Grupy EPL w DROI, odbyło się spotkanie członków Podkomisji Praw Człowieka DROI w połączeniu z delegacją Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Białorusią. 

W spotkaniu udział wzięli m.in. Miklós Haraszti, specjalny sprawozdawca ONZ na temat sytuacji praw człowieka na Białorusi, Lubov Kovaleva, matka osoby poddanej egzekucji w 2012 roku, a także aktywna członkini koalicji “Obrońców praw człowieka przeciw karze śmierci na Białorusi”, Andrea Paluda, koordynator kampanii obrońców praw człowieka przeciw karze śmierci na Białorusi i Valiantsin Stefanovich z Centrum Praw człowieka “Viasna”. Głównym wątkiem w dyskusji była kwestia kary śmierci. Grupa EPL uważa, że ​​normalizacja stosunków między Białorusią a Europą nie będzie możliwa bez Mińska i zawieszenia wykonywania kary śmierci.

Posiedzenie podkomisji DROI zwieńczył pokaz zdjęć związanych z kampanią przeciwko karze śmierci oraz nieformalne spotkanie pozwalające na interakcję pomiędzy prelegentami, posłami oraz zaproszonymi gośćmi, współorganizowane przez Międzynarodową Federację Praw Człowieka (FIDH).

Posiedzenie można śledzieć on-line:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170206-1500-COMMITTEE-DROI

Invitation Belarus networking reception

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?