Kołobrzeg stolicą ekologii i gospodarki o obiegu zamkniętym

Innowacyjna Europa w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym była tematem przewodnim V Bałtyckiego Forum Ekologicznego w Kołobrzegu. – Innowacje mają służyć ochronie środowiska i skierować naszą gospodarkę na tory obiegu zamkniętego. Już nie czas na zastanawianie się, czy robić, czas podejmować odważne decyzje i zacząć działać…, ale działać mądrze – mówiła podczas Forum, jego organizator Hanna Marlière, prezes Fundacji Pro terra.

 

Podczas trzydniowego V Bałtyckiego Forum Ekologicznego, które odbyło się 20-22 czerwca 2018 r. w Kołobrzegu, dominującymi tematami była ekologia i gospodarka o obiegu zamkniętym. Oficjalnego otwarcia Forum dokonali prezydent miasta Kołobrzeg Janusz Gromek i Anna Mieczkowska, członek zarządu Województwa Zachodniiopomorskiego. Uczestników Forum przywitała Hanna Marlière, organizator Forum i prezes Fundacji Pro terra. – XXI wiek jest zdecydowanie wiekiem postępu technologicznego. Obserwujemy niezwykły rozwój innowacyjnych rozwiązań. Z drugiej strony, stoimy przed ogromnymi wyzwaniami w zakresie ekologii i ochrony środowiska. – mówiła Hanna Marlière.

– Ważnym jest zatem – kontynuowała H. Marlière – aby nie tylko zapoznawać się z najnowszymi technologiami, ale też być inicjatorem rozwoju innowacji. Do tego niezbędne jest finansowanie, stabilność prawna oraz możliwość zaplanowania docelowego rynku, gdyż przedsięwzięcia innowacyjne wiążą się z większym ryzykiem niż wdrożenia rozwiązań już znanych.

Sesję inauguracyjną rozpoczęła w imieniu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Beata Atałap z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Koszalina. Dzięki przekazowi online wykłady inauguracyjne uczestnikom Forum mieli okazje przekazać Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP oraz Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Honorowym patronatem wydarzenie objęli: Krajowa Izba Gospodarcza, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Forum nie mogłoby się odbyć, gdyby nie jego partnerzy. Partnerem Strategicznym było Miasto Kołobrzeg i Green Management Group. Partner generalny: Bollegraaf, partner biznesowy – Profeko, Partnerzy: Green Code, SGS, Pellenc, Wellington. Patronat  nad wydarzeniem objęli: Polskie Stowarzyszenie ZERO WASTE oraz IGOZ. Media patronackie: Dziennik Rzeczpospolita, www.gramwzielone.pl, www.teraz-srodowisko.pl, EURACTIV.pl i magazyn Biomasa.

Podczas wieczornej uroczystej Gali, 20 czerwca 2018 r., wręczono cztery wyróżnienia w kategorii „Ekoinicjatywa” za zaangażowanie, inicjowanie działań proekologicznych i popularyzację wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz dbałości o stan środowiska. Z rąk prezes Fundacji Pro terra a Hanny Marlière dyplomy wraz z Green Certificate odebrali: Janusz Gromek, Prezydent m. Kołobrzeg, Tomasz Wojciechowski z Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, firma Remondis Szczecin oraz ekolog Dominik Dobrowolski.

żródło: www.euractiv.pl

Więcej o działalności posła Grzyba w tematyce gospodarki o obiegu zamkniętym: www.andrzejgrzyb.eu

 

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?