Parlamentarna agenda 14-17 lipca: Kierunek Strasburg

Debata i głosowanie nad kandydaturą Jean-Claude Junckera na szefa Komisji

Przed głosowaniem Parlamentu nad kandydaturą Jean-Claude Junckera na przewodniczącego Komisji Europejskiej, które zaplanowane jest na wtorek, o godzinie 12.30, odbędzie się debata kandydata z szefami grup politycznych, o godzinie 10.00.

Rada Europejska oficjalnie nominowała Junckera na stanowisko szefa Komisji 27 czerwca, 26 krajów opowiedziało się za, a 2 przeciw. Teraz potrzebuje on poparcia większości kwalifikowanej (376 głosów) w Parlamencie.

Jean-Claude Juncker zaprezentował swoje priorytety podczas oficjalnych wystąpień przed grupami politycznymi 8 i 9 czerwca. Ich celem było zdobycie jak najszerszego poparcia dla swojego programu politycznego.

Oglądaj debatę na żywo przez EbS+

http://ec.europa.eu/avservices

Wystąpienia przed grupami politycznymi

http://www.europarl.europa.eu- Jean Claude Juncker before the Parliament

Źródło: Serwis Prasowy Parlamentu Europejskiego

Agenda posiedzenia plenarnego w Strasburgu w dniach 14-17 lipca 2014 r.:

Parlament zagłosuje nad kandydaturą Jean-Claude Junckera na szefa Komisji

Partnerstwo transatlantyckie: Komisja odpowie na pytania posłów

Walka z bezrobociem wśród ludzi młodych

Urlop macierzyński: posłowie niechętni wycofaniu unijnego projektu

Głosowanie nad wejściem Litwy do strefy euro

Czterech nowych Komisarzy zastąpi tych, którzy zostali posłami do PE

Debata na temat niewystarczających funduszy na tegoroczne unijne programy

Posłowie o narastającej przemocy w Strefie Gazy

Debata o zbrojnej rebelii w Iraku

Eskalacja przemocy na Ukrainie

 Zobacz koniecznie:

Biuletyn – sesja plenarna

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/plenary

http://www.europarltv.europa.eu- Agenda

Oprac.:  KK

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?