Zaduszki Mikołajczykowskie 2017

Członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego spotkają się w niedzielę 3 grudnia w Dobrzycy na tradycyjnych Zaduszkach Mikołajczykowskich. Przywódca PSL i premier rządu RP na uchodźstwie pochodził z tego niewielkiego miasta w powiecie pleszewskim i tam rozpoczynał swą działalność. Uroczystości związane z rocznicą śmierci byłego premiera organizowane są również w innych miejscowościach, z którymi związany był Stanisław Mikołajczyk.

Tegoroczne Zaduszki Mikołajczykowskie mają szczególny wymiar. W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Czy gdyby historia potoczyła się inaczej, Stanisław Mikołajczyk stanąłby w szeregu ojców założycieli jednoczącej się Europy obok Shumana i innych Europejskich ludowców? Demokrata, chadek, europejczyk i wielkopolanin dziś należałby do EPP Group. Kolejny raz zapraszamy na Zaduszki Mikołajczykowskie w Wielkopolsce.

Stanisław Mikołajczyk urodził się 18 lipca 1901 r. W latach 1918-1919 uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim, a w 1920 r. jako ochotnik brał udział w obronie ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W 1937roku po wybuchu Wielkiego Strajku Chłopskiego przejął kierownictwo Stronnictwa Ludowego i walczył przeciwko autorytarnym rządom sanacji.

Do walki o niepodległość kraju stanął także w czasie II wojny światowej. Na emigracji jako premier rządu RP w Londynie zabiegał o należne Polsce miejsce wśród wolnych demokratycznych narodów Europy, nie zawsze znajdując zrozumienie i poparcie wśród własnych polityków i aliantów.

Po zakończeniu wojny wrócił do kraju i stanął na czele Polskiego Stronnictwa Ludowego, które chciało państwa opartego na społecznej sprawiedliwości i rządzonego przez władze wybrane w demokratycznych wyborach. Kierowane przez niego powojenne Polskie Stronnictwo Ludowe stało się jedyną partią skutecznie konkurującą z komunistami. Wracając do Polski, w Warszawie i w Poznaniu był witany jak mąż opatrznościowy i przywódca narodu.

Mikołajczyk stał się politykiem z największym poparciem społecznym w kraju. Dla komunistów wysokie poparcie społeczne Mikołajczyka i PSL oznaczało wielkie zagrożenie, dlatego w 1947 r. fałszują wybory. Przez cały okres kampanii rozwiązywano organizacje powiatowe oraz demolowano lokale wyborcze PSL, który był najważniejszą polityczną siłą niepodległościową. W okresie kampanii przedwyborczej skrytobójczo zamordowano ok. 140 działaczy PSL, aresztowano ok. 10 tys., w tym 149 kandydatów na posłów, a w dziesięciu okręgach wyborczych unieważniono PSL-owskie listy.

Pomimo sfałszowanych wyborów Mikołajczyk miał nadzieję, że możliwa będzie współpraca z nową władzą, ale po prawie dwóch latach nie miał już żadnych złudzeń. Zagrożony aresztowaniem przez komunistyczne władze musiał uciekać z Polski. Zamieszkał w Stanach Zjednoczonych i do śmierci pozostał aktywnym politykiem na wygnaniu. Zmarł w Waszyngtonie, 13 grudnia 1966 roku. W 2000 roku został pochowany w wolnej Polsce, na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu.

Stanisław Mikołajczyk wywodził się ze wsi i ruchu ludowego, ale stał się przywódcą całej Polski. Charakteryzowała go trwałość poglądów i zasad oraz trzeźwość w ocenie faktów. Pamięć o Stanisławie Mikołajczyku to nie tylko poszanowanie jego osoby, to również podziw dla jego niezłomnej postawy i wierności ideałom. W obliczu próby zawłaszczania państwa przez partię rządzącą, pamiętajmy słowa Stanisława Mikołajczyka: „Nie traćmy wiary w lepszą przyszłość Polski”.

Zgodnie z tradycją wspólnie uczcijmy pamięć przywódcy Polskiego Stronnictwa Ludowego i premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie.

3 grudnia 2017 r. – Zaduszki Mikołajczykowskie w Dobrzycy /Wielkopolska/

 • 11:00 | Msza Święta w kościele pw. Św. Tekli w Dobrzycy przy ul. Rynek 6;
 • 12:00 | Złożenie kwiatów pod pomnikiem Stanisława Mikołajczyka;
 • 12:30 |Spotkanie okolicznościowe w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzycy przy ul. Koźmińskiej 10.

9 grudnia 2017 r. – Zaduszki Mikołajczykowskie w Poznaniu

 • 10:00 | Msza Święta celebrowana przez Ks. Bp. Zdzisława Fortuniaka
  w Kościele pw. Św. Wojciecha 1;
 • 11:00 | Oddanie hołdu i złożenie kwiatów przy grobowcu Stanisława Mikołajczyka
  i żony Cecylii na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan;
 • 12:00 | Okolicznościowe spotkanie w Aulii Lubrańskiego UAM w Poznaniu,
  przy ul. Wieniawskiego 1.

Pozostałe uroczystości -> tutaj

„NIE TRAĆCIE WIARY W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ POLSKI.” – Stanisław Mikołajczyk

źródło: www.psl.pl./ foto: commons.wikimedia.org

©2020 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?