Raif Badawi z Nagrodą im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli

Raif-Badawi-Getty-Images

Saudyjski bloger Raif Badawi został laureatem Nagrody im. Sacharowa za 2015 rok. Decyzję podjęli w czwartek, 29 października, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz i liderzy grup politycznych. Badawi odbywa obecnie karę 10 lat więzienia za obrazę islamu na swojej stronie internetowej, na której promował społeczny, polityczny i religijny dialog. Ceremonia wręczenia wyróżnienia odbędzie się 16 grudnia na sesji plenarnej w Strasburgu.

“Konferencja Przewodniczących zdecydowała o przyznaniu Nagrody Raifowi Badawiemu” – powiedział przewodniczący Martin Schulz, ogłaszając nazwisko laureata.

“To człowiek, którego skazano na jedną z najbardziej okrutnych kar, jakie istnieją w jego kraju; na karę, którą można określić tylko jako brutalne tortury” – powiedział przewodniczący.

“Wzywam króla Arabii Saudyjskiej do wstrzymania wykonania wyrok, uwolnienia Raifa Badawiego, zezwolenia na jego powrót do żony i przyjazd na grudniową sesje plenarną, by mógł odebrać Nagrodę” – dodał Schulz.

Badawi – więzień sumienia
Raif Badawi jest blogerem z Arabii Saudyjskiej i autorem strony internetowej Wolni Saudyjscy Liberałowie (ang. Free Saudi Liberals). W 2012 roku został aresztowany i skazany na 10 lat więzienia, 1000 batów i dużą grzywnę za obrazę wartości islamu na swojej stronie internetowej. Pierwszą serię chłosty (50 batów) wymierzono na

początku stycznia 2015 roku. Wykonanie reszty kary wstrzymano z powodu złego stanu zdrowia skazanego oraz na skutek licznych protestów społeczności międzynarodowej. W tym tygodniu Ensaf Haidar, żona Badawiego, która mieszka obecnie wraz z trójką dzieci w Kanadzie, poinformowała, że saudyjskie władze wyraziły zgodę na kontynuowanie wykonania kary.

W lutym 2015 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której „zdecydowanie potępił karę chłosty dla Raifa Badawiego, będącą okrutnym i wstrząsającym aktem”. Posłowie wezwali władze Arabii Saudyjskiej do natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia blogera – „więźnia sumienia, przetrzymywanego i skazanego wyłącznie za korzystanie z przysługującego mu prawa do wolności wypowiedzi”.

Finaliści
Raif Badawi jest jednym z trzech tegorocznych finalistów Nagrody im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli. W finale znaleźli się także członkowie demokratycznej opozycji w Wenezueli oraz zamordowany w lutym br. rosyjski opozycjonista Borys Niemcow.

Nagroda im. Sacharowa
Ustanowiona przez Parlament Europejski w 1988 r. Nagroda im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli przyznawana jest każdego roku wybitnym aktywistom walczącym o prawa człowieka na całym świecie.W 2014 roku Nagrodę otrzymał doktor Denis Mukwege.

Kandydatów mogą zgłaszać grupy polityczne Parlamentu Europejskiego lub przynajmniej czterdziestu posłów. Komisje: Spraw Zagranicznych i Rozwoju wybierają trzech finalistów, a Konferencja Przewodniczących decyduje, kto otrzyma nagrodę.

Nagroda Sacharowa 2015
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/top-stories/content/20151020TST98536/html/Sakharov-Prize-2015

ficjalna strona
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pl/home.html

EP2013_BANNER_SAKHAROV_PL

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?