Debata z Jean-Claudem Junckerem o nowej Komisji Europejskiej

Jean-Claude Juncker, Przewodniczący elekt nowej Komisji Europejskiej przedstawi ostateczny skład swojej drużyny oraz program pracy kolegium Komisarzy, podczas debaty, w środę, o 9.00. Po oświadczeniach liderów grup politycznych odbędzie się debata na temat przydziału tek oraz działań priorytetowych. W południe, Parlament zagłosuje nad rezolucją dotyczącą nowej Komisji, a następnie odbędzie się głosowanie nad przyjęciem kolegium Komisarzy. 

Głos w debacie zabierze również Poseł do PE Andrzej Grzyb.

Jean-Claude Juncker będzie miał możliwość odpowiedzi na przesłane mu przez Parlament listy zawierające ocenę każdego z kandydatów na Komisarzy, zaakceptowane, we wtorek wieczorem, przez Konferencję Przewodniczących parlamentarnych grup politycznych. Po oświadczeniach liderów grup politycznych w południe i głosowaniu nad rezolucją zamykającą procedurę oceny, Parlament zagłosuje nad przyjęciem (lub odrzuceniem) nowego kolegium Komisarzy.

Parlament wybiera lub odrzuca Komisję Europejską większością głosów oddanych podczas elektronicznego, jawnego głosowania. Jeśli nowe kolegium uzyska aprobatę Parlamentu, zacznie ono pełnić swoje obowiązki z dniem 1 listopada 2014, Komisja wybierana jest na pięcioletnią kadencję. Po udzieleniu pisemnych odpowiedzi na zadane przez Parlament pytania, kandydaci na Komisarzy uczestniczyli w wysłuchaniach prowadzonych przez kompetentne komisje parlamentarne w dniach od 29 września, do 20 października.

Linki:

Nagranie debaty (22.10.2014)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

Nagranie konferencji prasowej (po głosowaniu)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule

EbS+ (22.10.2014)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=10/22/2014

Źródło: Serwis Prasowy Parlamentu Europejskiego

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?