Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – debata w PE

Podczas ostatniej przed wakacjami sesji plenarnej w Strasburgu miała miejsce debata poprzedzająca głosowanie nad sprawozdaniem Ivo Beleta na temat rezerwy zapewniającej stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. W debacie tej wziął również udział Poseł Andrzej Grzyb, który nie ukrywa, że od samego początku był przeciwny temu projektowi – już na etapie wersji przedłożonej przez Komisję Europejską i miał do niego wiele zastrzeżeń. Poseł zastanawia się czy ETS (Europejski system handlu emisjami) zadziałał prawidłowo i czy możemy się pochwalić jakimiś sukcesami w tym temacie.

Oczywiście, mamy sukcesy.  Osiągnęliśmy pewne cele związane z tym systemem, ale też wiemy, że ceny pozwoleń na emisję CO2 spadły, dlatego że mamy kryzys gospodarczy i potrzeba jest mniej uprawnień do emisji – wyjaśnił.

Rezerwa stabilizacyjna ma zostać wprowadzona od roku 2021. To jest uzgodnienie, które zostało podjęte w ramach ubiegłorocznej jesiennej rady europejskiej dotyczącej klimatu.

Chciałabym zauważyć, że niewłaściwe jest włączenie również do MSR-u uprawnień w procesie backloadingu i być przywrócone na rynek w 2020 roku, to łamie pewną prawność. Rada i parlament tym samym łamią porządek, który przyjęły zaledwie 2 lata temu . To nie jest przykład dobrze stosowanego prawa, które powinno być przewidywalne dla przedsiębiorstw i państw członkowskich – dodał.

Poseł obawia się, że podczas szczytu klimatycznego w Paryżu nie dojdzie do wiążącego globalnego porozumienia.  Zastanawia się również czy nie dojdzie do tego, że produkcja z Unii Europejskiej zostanie przeniesiona za granice.

Tak naprawdę nie wiemy co uzyskamy w ramach szczytu paryskiego, choć pewnie chcielibyśmy uzyskać opcjonalne porozumienie i z tych względów nie możemy tak łatwo zmieniać tych systemów, które wprowadzamy – podsumował.

©2022 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?