Życzenia z okazji Święta Ludowego

„Nasza izba umajona, Tatarakiem obstawiona,
Tatarakiem, wodną trzciną I czeremchą, i kaliną …
Maju, maju, świeży gaju, Pachniesz ty dziś w całym kraju!
Niosą chłopcy gałązeczki, Wiją wianki panieneczki
Zielone Święta! La, la, la, la!…” 

                                                              (Maria Konopnicka)

 

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, zwana w Polsce Zielonymi Świątkami, to w tradycyjnej kulturze ludowej pora pradawnych obrzędów agrarnych, pasterskich i wegetacyjnych. W tradycji chrześcijańskiej obchodzona jest 50 dni po Zmartwychwstaniu Pańskim jako ukoronowanie  i zakończenie okresu wielkanocnego.

W tradycji ludowej Zielone Święta to przede wszystkim pożegnanie wiosny i powitanie lata, radosne święto rolników i pasterzy. Od wieków ubierano – „majono” wówczas domy gałązkami drzew liściastych. Rytuały sprawowane na cześć słońca i wody – podstawowych sił życiodajnych, kreujących przyrodę –  miały zapewnić ochronę dla zasiewów oraz zwierząt hodowlanych, a także przyczynić się do dobrego urodzaju.

 

Połączenie Święta Zesłania Ducha Świętego z obchodami Święta Ludowego nie jest przypadkowe, ponieważ Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze z czcią pochyla się przed sztandarami z napisem „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Spotkania Ludowców, które odbywają się z okazji Zielonych Świątek, są okazją do rozmowy, serdecznego uścisku dłoni, wymiany poglądów. Każde takie spotkanie umacnia nas w poczuciu jedności i więzi z Zieloną Koniczynką, uwydatnia naszą siłę, mobilizuje do działania, szczególnie w okresie próby i wytężonej pracy. Niejednokrotnie podczas takich spotkań zwątpienie ustępuje miejsca nadziei i wierze w lepszą przyszłość.

Korzystając ze spotkania na dzisiejszym święcie pragnę przekazać wyrazy szacunku dla pracy rolników, sadowników, producentów owoców i warzyw, pszczelarzy. To oni swoją pracą i entuzjazmem dają impuls do unowocześniania polskiej wsi. Wyrazy uznania i podziękowania kieruję  do działaczy samorządowych, stowarzyszeń, związków i organizacji wspierających polską wieś.

Koleżanki i Koledzy, niech tegoroczne Święto Ludowe będzie pełne pogody ducha i nadziei. Niech nas jednoczy i daje siłę w konfrontacji z problemami codziennej rzeczywistości.

 

 

Z ludowym pozdrowieniem,

Andrzej Grzyb

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Prezes ZW PSL w Poznaniu

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?