Grupa PPE za ochroną rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi

Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego  1 października głosowała nad środkami służącymi powstrzymaniu nieuczciwych praktyk handlowych (Unfair Trading Practices – UTP) w łańcuchu dostaw żywności.

Grupa EPL zwróciła się do Komisji o tę inicjatywę, aby powstrzymać stosowane od lat nieuczciwe praktyki handlowe i jest to pierwszy krok do uznania, że ​​łańcuch dostaw żywności jest niezrównoważony” – powiedziała Mairead McGuinness, rzecznik Grupy EPP.

W wiele praktyk zaangażowani są silni producenci, szkodzi to rolnikom i innym, którzy nie mają władzy.” Dyrektywa pozwoli rolnikom na składanie skarg tam, gdzie ich zdaniem nabywcy angażują się w nieuczciwe praktyki handlowe. 

Głosowanie tego wieczoru poprowadzi prace Parlamentu w negocjacjach z państwami członkowskimi w sprawie prawodawstwa. Kilka państw członkowskich posiada już krajowe przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. Naszym celem jest zapewnienie, że istnieje ogólnounijne prawodawstwo i że jest ono skutecznie wdrażane. 

Zbyt długo widzieliśmy i nadal widzimy koncentrację władzy na poziomie nabywcy. Powoduje to nierówną sytuację, w której rolnicy mają niewielki wpływ na rynek i mogą podlegać praktykom, które zmniejszają marże w sposób rażąco niesprawiedliwy. 

Jest to krok w kierunku bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw żywności – umożliwiając rolnikom rozwiązywanie problemów związanych z traktowaniem ich przed organem, który musi działać i prowadzić dochodzenie. Potrzebujemy bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw żywności, a nieuczciwe praktyki handlowe działają przeciwko temu. Potrzebujemy sprawiedliwych marż, które każdy musi osiągnąć w łańcuchu, aby uzyskać wystarczające inwestycje, aby sprostać trudnym wyzwaniom, w tym kwestii związanych ze środowiskiem i klimatem.

Istnieje determinacja, aby te przepisy zostały uzgodnione na początku przyszłego roku i aby państwa członkowskie rozpoczęły ich wdrażanie tak szybko, jak to możliwe, jednak nadal istnieje sprzeciwianie się ustawodawstwu, podejmowane są wysiłki zmierzające do jego udaremnienia – przypomniała pani McGuinness.

We wniosku rozróżnia się dwa rodzaje praktyk handlowych. Chociaż wiele z nich jest po prostu niesprawiedliwych, inne mogą być dopuszczalne, jeśli strony wyraźnie się na to zgodzą, i stają się niesprawiedliwe tylko wtedy, gdy są stosowane bez zgody.

Praktyki handlowe należące do pierwszej grupy, które byłyby zabronione, obejmują:
– opóźnienia w płatnościach dokonywanych przez kupujących w przypadku łatwo psujących się produktów żywnościowych – większa niż 30 dni kalendarzowych;
– Krótkoterminowe anulowanie zamówień na łatwo psujące się produkty spożywcze;
– Jednostronna i wsteczna zmiana warunków umowy dostawy;
– Dostawca musi zapłacić za marnotrawienie produktów żywnościowych w lokalu nabywcy, nie spowodowane zaniedbaniem lub winą dostawcy.
Dalsze dodatkowe praktyki handlowe byłyby zabronione, chyba że uzgodniono je w jasny i jednoznaczny sposób w umowie dostawy:
– Zwracanie niesprzedanych produktów spożywczych dostawcy;
– Obciążenie dostawcy za magazynowanie lub wystawianie na sprzedaż swoich produktów przez kupującego;
– Obciążanie dostawcy za promocję produktów sprzedawanych przez kupującego;
– Obciążanie dostawcy za obrót produktami przez kupującego.

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?