Studenci international relations Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM z wizytą studyjną w Brukseli na zaproszenie posła Grzyba

GALERIA FOTOGRAFII

W dniach 12-17 kwietnia 2015 r. studenci kierunku stosunki międzynarodowe w jez. angielskim realizowanego w ramach projektu „UAM – ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku” pod opieką profesorów z WNPiD UAM – m.in. prof. dra hab. Tadeusza Wallasa (Dziekana WNPiD UAM), prof. dr hab. Magdaleny Musiał-Karg (koordynatorki studiów), prof. dra hab. Andrzeja Stelmacha (prodziekana WNPiD UAM), wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Brukseli, którego celem było przyjrzenie się funkcjonowaniu instytucji Unii Europejskiej oraz spotkania z przedstawicielami Polski w UE, a także innymi politykami i urzędnikami w UE. Kierunek został uruchomiony w obecnie trwającym roku akademickim przez WNPiDz UAM w oparciu o grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na kierunku studiują studenci z Polski i nie tylko. W wyjeździe studyjnym wzięli udział m.in. także studenci z Kazachstanu, Ukrainy, Portugali, Irlandii czy Wielkiej Brytanii.

Pierwszym miejscem, które odwiedzili studenci był Parlament Europejski, gdzie przyjęci zostali oni przez posła do PE – Andrzeja Grzyba. Podczas wizyty w Parlamencie studenci mieli okazję spotkać się z panem Francisco Gomezem Martosem – kierownikiem Działu Współpracy Instytucjonalnej w Parlamencie Europejskim, który wyjaśnił im, jak działa Parlament Europejski, a także opowiedział o specyfice swojej pracy.

Następnie studenci udali się na salę plenarną PE, gdzie spotkali się z Joanną Jarecką-Gomez, która jest Zastępcą Sekretarza Generalnego, Szefową Działu Polityki Zewnętrznej i tym samym Polką na najwyższym stanowisku w największej frakcji europarlamentu Europejskiej Partii Ludowej.

Tego samego dnia odbyło się także spotkanie w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego, gdzie Dyrektor BIWW – Izabela Gorczyca – opowiedziała o najważniejszym zadaniach Biura m.in. w ramach promowania Wielkopolski w Brukseli, jak i w całej Unii.

Kolejny dzień w Brukseli studenci rozpoczęli od wizyty w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, gdzie spotkali się z Ambasadorem Markiem Prawdą – stałym przedstawicielem Polski w Unii Europejskiej przy Radzie Unii Europejskiej. Rozmowa z Panem Ambasadorem koncentrowała się na znaczeniu Polski na forum Unii Europejskiej.

Kolejnym punktem programu było Parlamentarium – nowoczesne, multimedialne centrum dla zwiedzających, gdzie można było prześledzić historię integracji europejskiej, a także przyjrzeć się Parlamentowi Europejskiemu, który nazywany jest „głosem obywateli w UE”.

Po wizycie w Parlamentarium przyszedł czas na wizytę w Fleur De L’Europe, najbardziej popularnej polskiej restauracji usytuowanej tuż przy Parlamencie Europejskim, gdzie słynna Pani Basia serwuje dania kuchni polskiej.

Ostatnim miejscem, które odwiedzili studenci international relations był budynek Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, gdzie odbyły się dwa niezwykle ciekawe spotkania: pierwsze – z Maciejem Popowskim, Zastępcą Sekretarza Generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.  Podczas tego spotkanie studenci mieli możliwość wykazania się swoją wiedzą, przygotowując prezentację, która była niejako wstępem do dyskusji na temat stosunków pomiędzy Unią Europejską i Rosją w kontekście konfliktu na Ukrainie. Drugie spotkanie – z Marcinem Gasiukiem z Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Organizacji Międzynarodowych – poświęcone było możliwości rozpoczęcia pracy w instytucjach Unii Europejskiej.

Wszystkie spotkania były niezwykle interesujące dla studentów z WNPiD UAM, czego dowodem było wiele pytań zadawanych rozmówcom.

Nadmienić należy, iż cały wyjazd udał się m.in. dzięki ogromnej pomocy i gościnności posła do PE – Andrzeja Grzyba, a także dzięki pomocy w organizacji p. Borysa Brzezińskiego – asystenta posła Grzyba.

Wyjazd finansowany był w ramach projektu
„UAM – ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku”

 UDA-POKL.04.01.01-00-109/13-00

©2022 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?