Zapowiedź tygodnia w PE

Spotkanie Biura Grupy EPL w Katowicach

gas pipe lineBezpieczeństwo energetyczne UE w wymiarze zewnętrznym i europejska polityka obronna będą głównymi tematami  Biura Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Katowicach 3 i 4 września. Dyskusja będzie toczyła się wokół projektu dwóch strategicznych dokumentów politycznych europejskiej chadecji, w których europosłowie apelują o stworzenie wspólnej zewnętrznej polityki energetycznej UE, skoordynowanej ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. Pozwoliłaby ona Europie zmniejszyć zależność od jednego dostawcy energii oraz wzmocnić odporność na zewnętrzne szoki geopolityczne. W kontekście unijnej polityki obronnej Grupa EPL wskazuje na konieczność wypracowania kompleksowego podejścia do zjawiska wojny hybrydowej i podkreśla znaczenie solidarności oraz współpracy transatlantyckiej w tym obszarze. W posiedzeniu udział weźmie m.in. Andrzej Grzyb, Współprzewodniczący delegacji PO – PSL w Parlamencie Europejskim oraz członkowie prezydium Grupy EPL, Przewodniczący Grupy Manfred Weber, Wice-przewodnicząca Françoise Grossetête, Przewodniczący komisji przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE) Jerzy Buzek, przedstawiciele rządu RP oraz eksperci w dziedzinie polityki energetycznej i obronności.

Andrzej GRZYB

BRU: +32 (0)2 2845185 – STR: +33 (0)3 88 175185

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?