Europosłowie za likwidacją zmiany czasu w UE – konferencja prasowa w Strasburgu

W Strasburgu z inicjatywy działającej od lat grupy roboczej przeciw zmianom czasu w UE, 7 lutego br. odbyła się debata oraz głosowanie rezolucji na temat rezygnacji ze zmiany czasu w UE. Członkowie grupy roboczej, która skupia ponad 70 posłów wszystkich frakcji politycznych w PE podkreślają, że zmiana czasu dwa razy w roku ma negatywne skutki dla zdrowia ludzi, rolnictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzywają do rewizji dyrektywy w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego.

„Sprawa zmiany czasu jest ważna dla obywateli UE, co znajduje odzwierciedlenie w badaniach opinii publicznej, które pokazują coraz to rosnące poparcie dla tej inicjatywy w Europie. Przybywa również argumentów ze strony ekspertów na rzecz porzucenia tego przestarzałego pomysłu. Miałoby to pozytywny wpływ nie tylko na nasz naturalny biorytm, ale pozwoliłoby również na oszczędności w sektorze transportu i w wielu innych dziedzinach gospodarki wymagających czasowej synchronizacji”, powiedział europoseł Andrzej Grzyb (PSL), członek grupy roboczej przeciw zmianom czasu w UE.

Kilka krajów, w tym Polska, gdzie projekt ustawy Polskiego Stronnictwa Ludowego uzyskał w Sejmie jednomyślne poparcie na poziomie komisji parlamentarnej, pracują nad zmianami legislacyjnymi w tej kwestii. Żaden kraj członkowski UE nie może jednak wprowadzić likwidacji zmiany czasu, ponieważ obowiązuje go unijna dyrektywa dotycząca czasu letniego.

„Sprawa zmiany czasu znalazła poparcie wśród przedstawicieli wszystkich grup politycznych w Parlamencie Europejskim, co nie zdarza się zbyt często. To dowód na to, że ta kwestia ma znaczenie dla obywateli UE niezależnie od ich poglądów politycznych. Stanowi to również ważny sygnał, że czas na dyskusję i rewizję dyrektywy”, dodał poseł Andrzej Grzyb.

Stop biannual time change in EU 02 2018

W mediach:

Rzeczpospolita – Koniec ze zmianą czasu? Jest decyzja PE

Tvn24bis – Likwidacja zmiany czasu w całej Unii Europejskiej? Szykują rezolucję

rmf24.pl – PSL apeluje do Komisji Europejskiej o dyrektywę, która “zatrzyma czas letni”

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?