Andrzej Grzyb – Podsumowanie działalności 2014-2016

Mija drugi rok kolejnej kadencji posła do PE Andrzeja Grzyba w Parlamencie Europejskim. Jest to dobry moment na podsumowanie dotychczasowej działalności. Wśród najważniejszych działań wyróżnić należy sprawozdanie dotyczące ograniczenia emisji do powietrza zanieczyszczeń, z obiektów ciepłowniczych i instalacji przemysłowych o mocy od 1MW do 50MW oraz sprawozdanie oceniające dwuletnią działalność Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji – flagowej inicjatywy polskiej prezydencji zapewniającej pomoc organizacjom demokratycznym w krajach sąsiedzkich. Poseł był również współsprawozdawcą raportu o gazie łupkowym, w Zgromadzeniu Parlamentarnym Euronest. W Wielkopolsce uczestniczył w debatach nt. ochrony środowiska, bioekonomii, energii, polityki rolnej, handlu zagranicznego, praw człowieka i demokracji oraz zorganizował cykl konferencji dotyczących możliwości ubiegania się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Był on również patronem licznych konkursów nt. wiedzy o Unii Europejskiej, praw człowieka, olimpiad przedmiotowych, olimpiad dotyczących innowacji i ochrony środowiska w rolnictwie, konkursów wiedzy nt. życia i działalności Premiera Stanisława Mikołajczyka, a także konkursów gwary wielkopolskiej oraz wielu wydarzeń kulturalno-artystycznych i sportowych.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z działalnością posła w Parlamencie Europejskim, oraz śledzenia strony internetowej www.andrzejgrzyb.eu, gdzie na bieżąco pojawiają się informacje i aktualności.

 

ENERGIA – EKONOMIA – EKOLOGIA – BIOEKONOMIA 

 • Energia
 • ETS – System Handlu Emisjami w UE
 • Biopaliwa
 • Bioekonomia
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym – bez odpadów, dla surowców Ochrona powietrza – MCP (Emisja ze Średnich Ośrodków Spalania)
 • Czysty transport publiczny w UE – Clean Vehicles Directive (CVD)

SPRAWY ZAGRANICZNE – BEZPIECZEŃSTWO, DEMOKRATYZACJA
I PRAWA CZŁOWIEKA W REGIONACH STRATEGICZNYCH

 • DEG – Grupy Parlamentu Europejskiego ds. Wspierania Demokracji i Obserwacji Wyborów Partnerstwo Wschodnie
 • Prawa Człowieka i Demokracja
 • Prawa Dziecka
 • EED – Fundacja na Rzecz Demokracji
 • Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich UE, Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów
 • Ochrona prześladowanych Chrześcijan na świecie

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – CSR: BIZNES
I PRAWA CZŁOWIEKA – TO SIĘ OPŁACA!

 • Relacje gospodarcze UE w interesie Polski i polskich rolników TTIP
 • Rosyjskie embargo na żywność

ROLNICTWO

 • WPR 2020 Europejskie Kongresy Młodych Rolników
 • Woda – dobro publiczne i prawo człowieka

SEMINARIA STUDENCKIE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO Z POZNANIA – KATEDRY MAKROEKONOMII I GOSPODARKI ŻYWNOŚCI

W INTERESIE POLAKÓW W KRAJACH UE

 • Polacy w Wielkiej Brytanii i Holandii
 • W obronie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

UNIA EUROPEJSKA DZIŚ I JUTRO

UE W POLSCE – POLSKA W UE

 • Wyjazdy studyjne i staże
 • Patronaty
 • Konferencje
 • Inicjatywy
 • LGD – Lokalne Grupy Działania – rozwój lokalny kierowany przez społeczność
 • Wydarzenia zainicjowane w PE

©2022 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?