UNIA EUROPEJSKA DZIŚ I JUTRO

Poseł Andrzej Grzyb kontynuuje rozpoczęty w Komisji do spraw UE Sejmu RP monitoring działań instytucji, w tym: Rady Europejskiej, Trybunału Obrachunkowego czy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Uczestniczy w debatach na temat przyszłości UE m.in. strategii Europa 2020, Wspólnej Polityki Zagranicznej

i Bezpieczeństwa oraz wdrażania Polityki Sąsiedztwa. Bierze czynny udział w debatach zarówno w komisjach, jak i na posiedzeniach plenarnych dotyczących Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Uczestniczy w debatach przygotowują- cych i podsumowujących kolejne unijne prezydencje.

strasburg flagi

©2019 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego. Zaprojektował nlfant.eu

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?