Raport Andrzeja Grzyba w sprawie Dyrektywy MCP

Pod koniec 2013 roku Komisja Europejska opublikowała projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji pochodzących ze średnich ośrodków spalania (MCP). Ma on na celu wprowadzenie normy emisji SO2, NOx i pyłów dla obiektów spalania paliw o mocy 1-50 MW. Jej sprawozdawcą jest poseł do PE Andrzej Grzyb.

Poseł od początku podkreślał, że głównym celem dyrektywy powinno być wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, a nie ich penalizowanie. Zabiegał również o wprowadzenie podziału na trzy kategorie obiektów ciepłowniczych, w zależności od wielkości – 1-5MW, 6-20MW oraz 21-50MW, aby w większym stopniu przystosować dyrektywę do możliwości technologicznych i ekonomiczno-społecznych.

Właśnie opublikowany został pierwszy raport posła w tej sprawie.

Raport Andrzeja Grzyba będzie prezentowany na komisji środowiska PE pod koniec lutego br., głosowany na komisji w kwietniu, oraz na sesji plenarnej w drugiej połowie roku.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?