Zbliżający się Szczyt Rady Europejskiej

Zbliżający się Szczyt Rady Europejskiej będzie poświęcony dwóm kluczowym dla przyszłości Unii Europejskiej tematom. Pierwszy to relacje UE – Wielka Brytania. Rozmowy będą dotyczyć również wyzwaniom związanym z migracjami. Spotkanie, które odbędzie się w połowie lutego było jednym z tematów trwającej w Strasburgu sesji plenarnej a swoich sugestiach dotyczących zbliżającej się debaty mówił także Andrzej Grzyb.   

Migracjami i z problemem uszczelnienia zewnętrznej granicy UE to wyzwania,  z którymi kraje Wspólnoty będą musiały zmierzyć się w kolejnych miesiącach. Wypracowane rozwiązania są niezbędne do zachowania swobodnego przepływ osób i towarów a co za tym idzie całego wspólnego rynku UE.  – Wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, że koszty które będziemy musieli ponieść będą i tak niższe niż te które poniosłaby gospodarka UE w wyniku zawieszenia Schengen i wspólnego rynku. Pamiętajmy, że wraz z nadejściem wiosny i polepszeniem warunków meteorologicznych czeka nas wzmożenie napływu migrantów z Bliskiego Wschodu – mówił w czasie wystąpienia Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Swoboda przepływu osób i towarów wiąże się z drugim tematem szczytu. Relacje Unia Europejska – Wielka Brytania.  Większość rozwiązań które zostaną przyjęte będzie dotyczyła całej Wspólnoty a nie tylko Wielkiej Brytanii. Londyn stawia twarde warunki przed planowanym referendum dotyczącym wyjścia z Unii. Najważniejszy to ograniczenie dostępu do świadczeń socjalnych dla imigrantów zarobkowych z innych państw Zjednoczonej Europy. – Chcę podkreślić zadowolenie z faktu że propozycja przedstawiona przez przewodniczącego Tuska zakłada utrzymanie filarów UE – wolności przemieszczania się i niedyskryminacji. Uważam że nie ma w UE miejsca dla dyskryminacji jej obywateli bez względu na to w jakim kraju przebywają. Oczywiście konieczne są również mechanizmy które pozwolą na reakcję w przypadku kiedy te prawa są nadużywane – dodał wielkopolski deputowany.

W czasie szczytu ma zostać przyjęte porozumienie między krajem kierowanym przez Davida Camerona a pozostałymi krajami członkowskimi. Jednak zanim takie zostanie wypracowane premier Wielkiej Brytanii indywidualnie będzie rozmawiać z szefami rządów Wspólnoty.

Andrzej Grzyb odniósł się również do bardzo ważnej deklaracja o wzmocnieniu zasady subsydiarności i roli parlamentów narodowych. Eurodeputowany podkreślił, że dotychczasowy mechanizm nie zdał egzaminu. – Być może dlatego że głos parlamentów narodowych i tak nie mógł wstrzymać procesu legislacyjnego. Deklaracja Rady o powstrzymaniu się od prac legislacyjnych w przypadku sprzeciwu parlamentów narodowych na pewno ten mechanizm wzmocni – zakończył środowe wystąpienie.

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?