Deficyt wspólnoty – debata o wyzwaniach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

Ilość tego, co Wspólne w Unii Europejskiej jest jednym z wyzwań Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony – podkreślił w czasie strasburskiej debaty poświęconej bezpieczeństwu Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego. Współprzewodniczący polskiej delegacji PO – PSL zauważył coraz częstsze rozbieżności między krajami członkowskimi i zatracanie idei wspólnotowych, które są fundamentem Zjednoczonej Europy. Drogą do przywrócenia harmonii może być bezpieczeństwo kontynentu.

 

Jedność jest jednym z głównych wyzwań Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, której WPBiO jest integralnym elementem. Ilość tego co Wspólne w UE ponownie musi stać się ważną ideą dla krajów członkowskich – To co wspólne w UE staje się towarem deficytowym – coraz mniej wspólnoty we wspólnotach –mówił Andrzej Grzyb, poseł PSL w PE. – Paradoksalnie tym co może nas łączyć, być motorem integracji, wychodzącej poza aspekt gospodarczy, to wyzwania w obszarze bezpieczeństwa. Nie ma kraju UE, który nie doświadcza zwiększonych zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń i jest poczucie, że wspólnie możemy lepiej odpowiedzieć na te wyzwania.

Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i obrony, muszą być postrzegać szeroko, a kluczowym pojęciem powinna być harmonizacja i skoordynowanie polityk z różnych obszarów.

Polityka przemysłowa UE, m.in. reindustrializacji; Innowacyjność m.in. Horyzont 2020; Energia – Unia Energetyczna; Surowce, pierwiastki ziem rzadkich, ograniczające rozwój nowoczesnych technologii – np. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym – w tonie urządzeń, więcej rzadkich metali niż w tonie rudy; Cyberbezpieczeństwo – szerzej bezpieczeństwo informacyjne. Zabezpieczenie infrastruktury, danych, np. naszych kont bankowych – Agenda Cyfrowa Strategii Europa 2020; Obrona przed dezinformacją i wrogą propagandą wpływającą m.in. na procesy demokratyczne.

Żywność w dostatecznej ilości i o odpowiedniej jakości –Wspólna Polityka Rolna.

Aspekt militarny, ochrona granic, współpraca służb.

Dlatego też w wystąpieniu Andrzeja Grzyba znalazł się też komentarz do wyborów w Stanach Zjednoczonych. Deputowany dodał, że nie można lekceważyć słów Donalda Trumpa dotycząca kwestii roli w NATO i zmiany proporcji zaangażowana jego kraju w Pakt Północnoatlantycki. Stąd podkreślenie, że UE musi być gotowa by uzupełnić tę lukę. – Ale UE, nawet najlepiej wewnętrznie przygotowana, nie może tylko biernie czekać na zewnętrzne wyzwania. Konieczne jest wyprzedzające kształtowanie otoczenia – bezpiecznego i stabilnego w długim okresie czasu – oraz budowanie strategicznych relacji międzynarodowych, a więc m.in. koordynacja w zakresie pomocy rozwojowej,  międzynarodowej polityki handlowej i inwestycyjnej UE – mówił w Strasburgu Andrzej Grzyb.

Z zadowoleniem należy przyjąć koordynujące propozycje jak Strategia Globalna UE czy bardziej szczegółowo Europejska Unia Obronna, która w przyszłości może zastąpić WPBiO. Zawarte w niej cele i metody wymagają silnego mandatu społecznego i akceptacji – przy ich projektowaniu kluczowe jest dogłębne poszanowanie zasady subsydiarności, szerokie konsultacje, w tym zaangażowanie parlamentów narodowych.

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?