Pomóż w stworzeniu dobrych praktyk w zakresie prewencji i zwalczania aktów przemocy

Europejskie Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach (European Forum for Urban Security, Efus) zaprasza do uczestnictwa w tworzeniu banku dobrych praktyk w zakresie prewencji i zwalczania aktów przemocy motywowanych dyskryminacją. Zaproszenie to stanowi część projektu Just & Safer Cities for All, współfinansowanego przez Komisję Europejską i realizowanego przez Efus wraz z ośmioma partnerami z Europy. Podstawowym celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na problem przemocy motywowanej dyskryminacją, która rozprzestrzenia się na kontynencie europejskim.

W wyniku niniejszego wezwania (European Call for practices) wyłonionych zostanie pięćdziesiąt dobrych praktyk, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Europejskiego Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach oraz w „Podręczniku Najlepszych Praktyk”, który będzie rozpowszechniony w Europie. Dodatkowo trzy wybrane projekty zostaną przedstawione podczas zaplanowanej na grudzień 2017 roku międzynarodowej konferencji. Zgłaszane rozwiązania muszą się koncentrować na zapobieganiu i zwalczaniu przemocy i mowy nienawiści motywowanej przez: rasizm i ksenofobię; homofobię; seksizm; wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność; nierówności społeczne; wszystkie pozostałe formy przemocy motywowanej dyskryminacją.

Poszukiwane dobre praktyki, muszą należeć do co najmniej jednej z następujących kategorii:

  • prewencja: wypracowane inicjatywy mają na celu zapobieganie przemocy motywowanej dyskryminacją w stosunku do osób słabszych, mniejszości;
  • podniesienie poziomu świadomości: działania skoncentrowane na edukacji oraz na zmianach postaw i przekonań obywateli, a także władz lokalnych;
  • represje/sankcje: np. sankcje edukacyjne, prace społeczne, kary/sankcje administracyjne oraz rozwiązania prawne podejmowane na poziomie lokalnym.

Dodatkowym warunkiem jest, aby projekt był realizowany od co najmniej roku.

Dobre praktyki mogą zgłaszać następujące europejskie podmioty:

  • władze lokalne;
  • inne samorządy jak np. regiony, województwa, powiaty, obszary metropolitalne;
  • media;
  • organizacje pozarządowe;
  • prywatne organizacje współpracujące z władzami lokalnymi;
  • władze/organy/instytucje państwowe współpracujące z lokalnymi aktorami.

Aby zgłosić dobrą praktykę należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie Efus (dostępna jest polska wersja dokumentu). Uzupełniony formularz należy następnie przesłać do Katarzyny Jurzak-Mączki, kierownika projektu w Polsce, na adres katarzyna.jurzak@uj.edu.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 listopada 2016, o północy.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Efus.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z kierownikami projektu:
Katarzyna Jurzak-Mączka – katarzyna.jurzak@uj.edu.pl
Pilar De La Torre – delatorre@efus.eu
Carla Napolano – napolano@efus.eu

źródło: wielkopolska.euefus.eu

 

 

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?