Bezpłatne WiFi dla Europejczyków

Rusza program WiFi4EU. Komisja Europejska będzie propagować bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu dla mieszkańców Europy i turystów w przestrzeniach publicznych – takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie.

“że wszyscy powinni odnosić korzyści z łączności, oznacza, że ani miejsce zamieszkania, ani poziom dochodów nie powinny mieć przy tym znaczenia. Proponujemy dziś zatem, by do 2020 r. każda wieś i każde miasto w Europie oferowały bezpłatny dostęp do internetu w pobliżu głównych skupisk życia publicznego” – Jean-Claude JUNCKER – Orędzie o stanie Unii, wrzesień 2016 r.

O tym, kto skorzysta na realizacji projektu oraz jak zgłosić się do udziału w programie WiFi4EU na stronie Komisji Europejskiej

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?